4

4. เครดิตโฆษณา ทำงานอย่างไร

เครดิตโฆษณา ทำงานอย่างไร

เครดิตโฆษณา ทำงานอย่างไร

หลังจากที่ร้านได้รับเครดิตโฆษณา ร้านสามารถกดสร้างโฆษณา และเลือกงบประมาณต่อวัน ตามที่ต้องการได้ โดยระบบจะหักค่าโฆษณาจากเครดิตที่ทางร้านมีก่อนแบบอัตโนมัติ แล้วจึงหักเงินสดเพื่อจ่ายค่าโฆษณาส่วนต่าง 

กรณีที่ 1 : ค่าโฆษณารายวันที่เกิดขึ้นมากกว่ามูลค่าเครดิตสะสมที่มี
ทางร้านจะต้องจ่ายค่าโฆษณาส่วนต่างเพิ่ม

ตัวอย่างเช่น

- ร้านตั้งงบโฆษณาต่อวัน 150 บาท

- มูลค่าเครดิตสะสมทั้งหมด 100 บาท

- เมื่อสิ้นสุดวัน ค่าโฆษณาที่ใช้ไปทั้งหมดคิดเป็น 120 บาท

- ค่าโฆษณาที่ร้านต้องจ่ายจริง 120-100 = 20 บาท

กรณีที่ 2 : ค่าโฆษณารายวันที่เกิดขึ้น น้อยกว่ามูลค่าเครดิตสะสมที่มี
ทางร้านไม่ต้องจ่ายเงินค่าโฆษณาในวันนั้น

เนื่องจากระบบจะหักค่าโฆษณาจากเครดิตที่ร้านมี โดยเครดิตโฆษณาที่เหลือจากการหักจะถูกสะสมไว้เพื่อใช้ในการทำโฆษณาครั้งถัดไป

ตัวอย่างเช่น
- ร้านตั้งงบโฆษณาต่อวัน 150 บาท
- มูลค่าเครดิตสะสมทั้งหมด 500 บาท
- เมื่อสิ้นสุดวัน ค่าโฆษณาที่ใช้ไปทั้งหมด 120 บาท
- ระบบจะใช้เครดิตของร้านเพื่อจ่ายค่าโฆษณาแทน 120 บาท
- ดังนั้น ค่าโฆษณาที่ร้านต้องจ่าย = 0 บาท
- และเครดิตสะสมของร้านคงเหลือ 500-120 = 370 บาท

คำถามที่พบบ่อย

Q : เครดิตโฆษณามีวันหมดอายุหรือไม่
A : เครดิตโฆษณาที่ร้านได้รับมีวันหมดอายุเสมอ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละกิจกรรม

Q : ร้านได้รับเครดิตจากหลายกิจกรรม ระบบจะใช้เครดิตจากกิจกรรมไหนก่อน ?
A : ระบบจะเลือกใช้เครดิตที่ใกล้หมดอายุก่อน

Q : ร้านจะทราบได้อย่างไรว่า ปัจจุบันระบบใช้เครดิตโฆษณาจากกิจกรรมไหน
A : ระบบจะเลือกใช้เครดิตจากกิจกรรมที่ใกล้หมดอายุก่อน

Q : อยากทำโฆษณาโดยยังไม่ใช้เครดิตได้มั้ย ?
A : ไม่ได้ หากร้านมีเครดิตสะสมอยู่ เมื่อเปิดสร้างโฆษณา เครดิตจะถูกหักแทนเงินสดโดยอัตโนมัติเสมอ

Q : หากต้องการปิดโฆษณาระหว่างใช้เครดิต สามารถทำได้หรือไม่ เครดิตจะหายไปทั้งหมดหรือไม่ ?
A : สามารถปิดโฆษณาได้ เครดิตจะไม่หายไป หากหักจากค่าโฆษณาแล้วเครดิตยังเหลืออยู่ เครดิตจะถูกสะสมไว้ให้สามารถใช้ได้ต่อในโฆษณาครั้งถัดไป จนกว่าเครดิตจะหมดอายุ

วิธีเปิด-ปิดโฆษณาบน LINE MAN

เคล็ดลับยิงโฆษณาให้ยอดขายพุ่ง คลิก 'บทเรียนถัดไป'