14

การโอนเงิน สำหรับร้านค้าโครงการค่าส่ง 0 บาท (LINE MAN GP)

การโอนเงิน สำหรับร้านค้าโครงการค่าส่ง 0 บาท (LINE MAN GP)

 

ร้านโครงการค่าส่ง 0 บาท หรือ LINE MAN GP จะเข้าสู่ระบบการชำระเงินอัตโนมัติ ที่จะโอนเงินให้ร้านค้าในวันถัดไป เมื่อยอดรวมหลังหักค่า GP และ VAT ครบ 500 บาท  โดยที่ร้านไม่ต้องรับเงินสดจากคนขับ


เมื่อลูกค้าสั่งออเดอร์ ไม่ว่าจะชำระเงินด้วยเงินสดหรือผ่านระบบ E-payment ระบบจะนำจำนวนเงินที่ได้จากออเดอร์มาหักค่าบริการ GP  และ Vat

 

หลังจากนั้นระบบโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ร้านผูกเอาไว้ในวันถัดไป เมื่อมียอดรวมหลังหักค่า GP และ VAT ครบ 500 บาท
 

  1. ลูกค้าสั่งออเดอร์
  2. ลูกค้าชำระเงินด้วยเงินสด หรือ E-payment
  3. ระบบนำจำนวนเงินที่ได้จากออเดอร์มาหักค่าบริการ GP  และ Vat
  4. ระบบโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ร้านผูกเอาไว้ เมื่อมียอดรวมหลังหักค่า GP และ VAT ครบ 500 บาท

 

หากร้านมียอดรวมหลังหักค่า GP และ Vat ไม่ครบ 500 บาท ระบบจะรวบยอดแล้วโอนยอดค้างชำระทั้งหมดทุกวันที่ 1 ของเดือนถัดไป