วิธียกเลิกออร์เดอร์บน Wongnai Merchant App

ร้านสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อหลังกดรับออร์เดอร์ได้แล้ว บน Wongnai Merchant App ดูวิธีการใช้งานได้ที่นี่!

กรณีที่ร้านค้ามีความจำเป็นต้องยกเลิกคำสั่งซื้อหลังกดรับออร์เดอร์แล้ว สามารถกดยกเลิกได้ด้วยตัวเอง บน Wongnai Merchant App

สะดวก รวดเร็ว โดยไม่ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าโดยตรง

  • ยกเลิกคำสั่งซื้อผ่านแอปฯ ได้ภายใน 8 นาที หลังกดรับคำสั่งซื้อไปแล้ว
  • ยกเลิกคำสั่งซื้อที่ คนขับยังไม่ได้รับอาหารออกไป

โดยร้านสามารถทำการยกเลิกออร์เดอร์บน Wongnai Merchant App ได้ 5 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 ยกเลิกออร์เดอร์เนื่องจากของหมด

1.ร้านเลือกเหตุผล "ของหมด"

2.เพื่อรักษาประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า แนะนำให้ร้านทำการติดต่อลูกค้าก่อนกด "ยกเลิกออร์เดอร์"

กรณีที่ร้านติดต่อลูกค้าแล้ว ลูกค้ายังต้องการรับออร์เดอร์

1.กดปุ่ม "แก้ไขรายการออร์เดอร์"

2.กดปุ่ม "เปลี่ยนแปลง"

กรณีที่ร้านติดต่อลูกค้าแล้ว ลูกค้าต้องการยกเลิกออร์เดอร์

1.กดปุ่ม "ยกเลิกออร์เดอร์"

2.เลือกรายการของหมดและกด "ยืนยัน"

กรณีที่ 2 ยกเลิกออร์เดอร์เนื่องจากร้านไม่พร้อมส่ง

1.เลือกเหตุผล "ร้านกำลังยุ่ง/ยังไม่พร้อมส่ง"

2.เพื่อรักษาประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า แนะนำให้ร้านทำการติดต่อลูกค้าก่อนกด "ยกเลิกออร์เดอร์"

3.ระบบจะทำการปิดร้านชั่วคราว ให้ร้านกำหนดเวลาที่จะกลับมาเปิดร้านอีกครั้งและกด "ตกลง"

กรณีที่ 3 ยกเลิกออร์เดอร์เนื่องจากร้านใกล้จะปิด

1.เลือกเหตุผล "ร้านใกล้จะปิด"

2.เพื่อรักษาประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า แนะนำให้ร้านทำการติดต่อลูกค้าก่อนกด "ยกเลิกออร์เดอร์"

3.หลังจากยกเลิกออร์เดอร์สำเร็จ ร้านสามารถกด "ปิดร้านวันนี้" ได้เลย

กรณีที่ 4 ยกเลิกออร์เดอร์เนื่องจากปิด

1.เลือกเหตุผล "ร้านปิด"

2.เพื่อรักษาประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า แนะนำให้ร้านทำการติดต่อลูกค้าก่อนกด "ยกเลิกออร์เดอร์"

3.ยกเลิกออร์เดอร์สำเร็จ ร้านสามารถเลือกกดปุ่ม "ปิดร้านมากกว่า 1 วัน" ได้ ในกรณีที่ปิดร้านหลายวัน

กรณีที่ 5 ยกเลิกออร์เดอร์เนื่องจากเหตุผลอื่น ๆ สามารถระบุได้ด้วยตัวเอง

1.เลือก "ระบุเหตุผลด้วยตัวเอง"

2.หลังจากระบุเหตุผลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม "ต่อไป"

3.เพื่อรักษาประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า แนะนำให้ร้านทำการติดต่อลูกค้าก่อนกด "ยกเลิกออร์เดอร์"

หากมีคำถามหรือข้อสงสัย สามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้ผ่านทาง Live Chat หรือปุ่ม “ศูนย์ช่วยเหลือ”