ข้อปฏิบัติและบทลงโทษสำหรับร้านค้า LINE MAN

เพื่อให้ร้านค้าบน LINE MAN สามารถบริการลูกค้าได้อย่างราบรื่น และลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดี LINE MAN ขอเรียนแจ้งกฎระเบียบและข้อปฏิบัติ เพื่อให้ร้านค้าสามารถดำเนินการขายได้อย่างราบรื่น สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้สูงสุด

ร้านค้าสามารถตรวจสอบและศึกษารายละเอียดและมาตรฐานบทลงโทษได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

ตรวจสอบคุณภาพร้านของคุณ บนแอปฯ Wongnai Merchant App (WMA) คลิกที่นี่