ปรับปรุงคุณภาพร้านค้า เพื่อประสบการณ์ที่ดีกว่า

ช่วยเพิ่มอัตราการตัดสินใจซื้อมากกว่า 50% และกว่า 80% ของลูกค้าประจำ เลือกซื้อซ้ำร้านเดิม เมื่อร้านมีเรตติง 4.7 ขึ้นไป และมีอัตราการยกเลิกหรือปฏิเสธออร์เดอร์น้อยกว่า 2%

รู้หรือไม่? ลูกค้าตัดสินใจซื้ออาหารบน LINE MAN จากคุณภาพของร้าน ซึ่งคุณอาจสงสัย ว่า ”คุณภาพ” ที่ลูกค้ามองหานั้นหมายถึงอะไร แล้วทำอย่างไรลูกค้าถึงจะมาเลือกซื้ออาหารจากร้านของคุณมากขึ้น

พบกับฟีเจอร์ใหม่! ตัวชี้วัดคุณภาพร้านค้า ที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพร้านของคุณให้ประทับใจลูกค้า เพื่อประสบการณ์ที่ดีกว่า เพิ่มโอกาสในการซื้อซ้ำ เปลี่ยนลูกค้าขาจรเป็นลูกค้าประจำ ช่วยเพิ่มยอดขายในระยะยาวได้

ตัวชี้วัดคุณภาพร้านค้า ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง?

ตัวชี้วัดคุณภาพร้านจะมีการแสดงผลรายสัปดาห์ และจะเริ่มนับคะแนนใหม่ทุก ๆ วันจันทร์โดยร้านมีโอกาสพัฒนาปรับปรุงคุณภาพร้านให้ดีขึ้นได้ในทุก ๆ สัปดาห์

ตัวอย่างร้านที่คุณภาพดีบนแอปฯ LINE MAN 

มีเรตติง 4.7 ขึ้นไป และมีอัตราการยกเลิกหรือปฏิเสธออร์เดอร์น้อยกว่า 2%

วิธีตรวจสอบคุณภาพร้านผ่าน Wongnai Merchant App

ตรวจสอบคุณภาพร้านของคุณ บนแอปฯ Wongnai Merchant App (WMA) คลิกที่นี่

ตัวอย่างการคำนวณตัวชี้วัดคุณภาพร้าน

ร้านค้าสามารถพัฒนา ตัวชี้วัดคุณภาพร้านค้า ให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น ได้อย่างไร?

กรณีที่ร้านรับออร์เดอร์แล้ว พบว่าสินค้าหรือวัตถุดิบหมด ร้านสามารถแก้ไขออร์เดอร์เองได้ โดยไม่ต้องกดยกเลิกออร์เดอร์ 

กรณีที่ร้านมีออร์เดอร์เยอะ ทำอาหารไม่ทัน หรือต้องการปิดร้านในทันที สามารถตั้งปิดร้านชั่วคราวได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการยกเลิกออร์เดอร์ 

คำถามที่พบบ่อย

รายงานคุณภาพร้าน มีรอบการแสดงผลอย่างไร?

รายงานคุณภาพร้านจะแสดงผลเป็นรายสัปดาห์ โดยจะเริ่มนับคะแนนใหม่ทุก ๆ วันจันทร์

ประวัติการโดนร้องเรียนจะถูกลบออกจากระบบหรือไม่?

ประวัติการการโดนร้องเรียนจะไม่ถูกลบออกจากระบบ แต่จะแสดงผลใหม่ทุกสัปดาห์

ลูกค้าจะเห็นตัวชี้วัดคุณภาพร้านหรือไม่?

ปัจจุบันลูกค้าจะเห็นเฉพาะเรตติงเฉลี่ยบนแอปฯ LINE MAN เท่านั้น โดยร้านควรรักษาคุณภาพร้านให้อยู่ในเป้าหมายที่กำหนด เพื่อช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า และเพิ่มโอกาสในการซื้อซ้ำ

มีบทลงโทษหรือไม่? หากคุณภาพร้านยังไม่ถึงเป้าหมาย

ร้านจะไม่ได้รับการลงโทษใด ๆ หากคุณภาพร้านยังไม่ถึงเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาระงับบัญชีร้านค้า ในกรณีที่ร้านมีจำนวนการยกเลิกออร์เดอร์เกินเกณฑ์ที่กำหนด (มากกว่า 50% หรือเกินครึ่งหนึ่งของออร์เดอร์ทั้งหมดที่ร้านได้รับ)

คุณภาพร้านแต่ละด้าน ถูกคำนวณอย่างไร?

คุณภาพของร้านจะถูกคำนวณจากหัวข้อดังนี้

อัตราการยกเลิกหรือปฏิเสธออร์เดอร์
- ร้านไม่รับออร์เดอร์ในเวลาที่กำหนด (ภายใน 5 นาที)
- ร้านปิด
- อาหารหมดร้าน
- ไม่สามารถทำอาหารได้
- ติดต่อร้านไม่ได้ 
- หาร้านไม่เจอ 
- ใกล้เวลาเปิด 
- อื่น ๆ 
เรตติง
-
เรตติงบนหน้าแอปพลิเคชัน LINE MAN
การร้องเรียน
-
อาหาร / เครื่องดื่ม ไม่ถูกสุขอนามัย
- อาหาร / เครื่องดื่ม ไม่ถูกสุขอนามัย (ลูกค้าได้รับอันตราย/มีใบรับรองแพทย์)
- คุณภาพและลักษณะของบรรจุภัณฑ์ไม่เหมาะสม
- ส่งมอบอาหาร / เครื่องดื่ม ไม่ครบตามคำสั่งซื้อ (บางรายการหรือทุกรายการ)
- ส่งมอบอาหาร / เครื่องดื่ม ละเมิดข้อจำกัดทางศาสนา
- ส่งมอบอาหาร / เครื่องดื่ม ไม่ตรงตามที่ระบุ