8

วิธีแก้ไขออเดอร์

วิธีการแก้ไขออร์เดอร์

หากรับออร์เดอร์แล้ว พบว่าสินค้าหรือวัตถุดิบหมด ร้านสามารถแก้ไขออร์เดอร์เองได้ โดยไม่ต้องกดยกเลิกออร์เดอร์

  1. ร้านควรติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งก่อนทำการแก้ไขทุกครั้ง
  2. หลังติดต่อลูกค้าแล้ว กดปุ่ม “แก้ไขหรือยกเลิกออร์เดอร์”
  3. กดปุ่ม “แก้ไขบางรายการ
  4. แก้ไขเมนู หรือ “เพิ่มรายการใหม่”
  5. กดปุ่ม “เปลี่ยนแปลง” เพื่อยืนยันการแก้ไขออร์เดอร์