8

วิธีแก้ไขออร์เดอร์

วิธีการแก้ไขออร์เดอร์

หากรับออร์เดอร์แล้ว พบว่าสินค้าหรือวัตถุดิบหมด ร้านสามารถแก้ไขออร์เดอร์เองได้ โดยไม่ต้องกดยกเลิกออร์เดอร์

1. กดปุ่ม “ออร์เดอร์วันนี้”

2. ไปที่แถบ “กำลังเตรียม” จากนั้นกดเลือกออร์เดอร์ที่ต้องการแก้ไข/ยกเลิกบางรายการ

3. กด “แก้ไขหรือยกเลิกออร์เดอร์”

4. กดปุ่ม “แก้ไขบางรายการ”

5. โทรแจ้งลูกค้า แก้ไขรายการ จากนั้นกด “เปลี่ยนแปลง

5.1 โทรแจ้งลูกค้าก่อนทำการแก้ไขรายการ

5.2 กดสัญลักษณ์ (+) หรือ (-) เพื่อเพิ่มลดจำนวน

5.3 กด “แก้ไขตัวเลือก” เพื่อแก้ไขตามความต้องการของลูกค้า

5.4 กด “เพิ่มรายการใหม่” หากจำเป็นต้องเพิ่มรายการ

6. เมื่อแก้ไขออร์เดอร์เรียบร้อยแล้ว สถานะการแก้ไขจะปรากฎด้านล่าง