6

FAQ ปัญหาที่พบบ่อยเรื่องโฆษณา และเครดิตโฆษณาบน LINE MAN  

 FAQ ปัญหาที่พบบ่อยเรื่องโฆษณาและเครดิตโฆษณาบน LINE MAN

การทำงานของโฆษณา

Q : โฆษณาคืออะไร ?

ระบบการโปรโมตร้านได้ด้วยตนเอง ผ่านแอปฯ Wongnai Merchant App (WMA) เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงลูกค้าจำนวนมากขึ้น และเพิ่มโอกาสสร้างยอดขาย และออร์เดอร์ในแต่ละวันให้กับร้านค้า

โดยระบบโฆษณา LINE MAN สามารถใช้ได้เฉพาะร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการ GP เท่านั้น

Q : โฆษณาทำงานอย่างไร แสดงผลที่ไหน ?

เมื่อร้านทำโฆษณา ระบบจะแสดงผลร้านของคุณใน ตำแหน่งที่ดีที่สุดบนแอปฯ LINE MAN ให้กับลูกค้าที่อยู่ใกล้กับร้านอาหารของคุณ
ร้านค้าสามารถสังเกตตำแหน่งโฆษณาได้ด้วยตนเองจากรูปปกร้านค้าที่มีการระบุคำว่า ‘ad’ มุมขวาบน ซึ่งอยู่ในตำแหน่งการมองเห็นที่ดีที่สุด เช่น

นอกจากเรื่องระยะทางแล้วยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการแสดงลำดับผลโฆษณาด้วย เช่น

- คุณภาพของร้านค้า เช่น ภาพปกร้านน่าสนใจ การจัดหมวดหมู่ให้ลูกค้าเลือกซื้อได้ง่าย การทำเมนูโปรโมชันต่อเนื่อง

- จำนวนร้านที่ลงโฆษณาในแต่ละช่วงเวลา หรือแต่ละพื้นที่

- ช่วงเวลาที่ลูกค้าเข้ามาใช้งานแอปฯ LINE MAN

- อัตราค่าส่งที่ถูกกว่า (ร้านอยู่ใกล้ผู้ใช้งาน หรือลูกค้ามากกว่า)

-  พฤติกรรมการสั่งออร์เดอร์ของลูกค้าที่ตรงกับออร์เดอร์ของร้าน

ระบบโฆษณาจะเริ่มทำงานภายใน 15 นาทีหลังร้านค้าทำการสร้างโฆษณาทั้งนี้ระบบโฆษณาจะมีการพัฒนาประสิทธิภาพอยู่เสมอ เพื่อให้ร้านมีโอกาสในการสร้างยอดขาย และเข้าถึงผู้ใช้งาน LINE MAN ได้มากขึ้น

Q : อยากทำโฆษณาต้องทำอย่างไร ?

หากร้านเข้าร่วมโครงกาาร GP (ค่าส่งอัตราพิเศษ) แล้ว สามารถทำโฆษณาได้ด้วยตัวเอง ผ่านแอปฯ Wongnai Merchant App (WMA) โดยกดไปที่ปุ่ม "โฆษณา"  จากนั้นกด "เริ่มสร้างโฆษณาบน LINE MAN ตอนนี้" เลือกจำนวนเงินที่ต้องการจะทำโฆษณาต่อวัน และกด "เริ่มโฆษณา" ได้เลย

เริ่มต้นโฆษณาบน LINE MAN

Q : โฆษณาคิดเงินอย่างไร ?

ระบบจะคิดค่าโฆษณาแบบราคาต่อคลิก (Cost per Click) โดยจะคิดเงินเมื่อลูกค้าคลิกเข้าชมร้านเท่านั้น

Q : LINE MAN ใช้เกณฑ์อะไรในการคิดราคาโฆษณา ?

ปัจจัยหลักที่มีผลต่อต้นทุนต่อคลิก คือความต้องการ หรือจำนวนธุรกิจที่สามารถโฆษณาได้ในเวลาเดียวกัน และจำนวนผู้บริโภคที่ใช้งานแอปพลิเคชัน LINE MAN โดยในเมนู Ad Manager คุณจะเห็นการประมาณจำนวนคลิกของวันนั้น ๆ เมื่อตั้งค่างบประมาณรายวันเสมอราคาต่อการพบเห็นอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยหลักดังกล่าว ซึ่งอาจมีผลกับโฆษณาที่คุณได้สร้าง และกำลังใช้งานอยู่

Q : ทำไมงบขั้นต่ำในการทำโฆษณาถึงไม่เท่ากันในแต่ละวัน /แต่ละพื้นที่ ?

ระบบโฆษณา LINE MAN จะมีการคำนวณราคาในแต่ละพื้นที่แบบรายวัน ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนตามจำนวนผู้ใช้งาน และความหนาแน่นร้านค้าที่ทำโฆษณาในพื้นที่ใกล้เคียงของร้านหากทางร้านอยากทราบงบขั้นต่ำในพื้นที่ของตนเอง สามารถตรวจสอบได้จากปุ่ม "โฆษณา" ในหน้าแรกบนแอปฯ Wongnai Merchant App (WMA) ในช่วงเวลานั้น ๆ ได้เลย

Q : ระบบโฆษณา LINE MAN คิดค่าโฆษณาแบบราคาต่อคลิก (Cost per click) อย่างไร ?

ระบบโฆษณา LINE MAN คิดเงินจากจำนวนคลิกทั้งหมดที่ลูกค้ากดเข้ามาชมร้านที่ได้ทำโฆษณาไว้ในแต่ละวัน และสรุปยอดใช้โฆษณาทุกสิ้นวันทั้งนี้หากทางร้านพัฒนาคุณภาพร้านอย่างสม่ำเสมอ อาจสามารถช่วยทำให้โฆษณาของคุณมีประสิทธิภาพขึ้นได้ เช่น

- การใส่ภาพปกร้านน่าสนใจ

- การจัดหมวดหมู่ให้ลูกค้าเลือกซื้อได้ง่าย

- การทำเมนูโปรโมชันต่อเนื่อง

- สร้างโค้ดส่วนลดร้านค้า

Q : ทำไมบางครั้งจำนวนคลิกจากโฆษณา (Ads) ถึงน้อยกว่าจำนวนคลิกทั่วไปจากร้าน (Organic) ?

พื้นที่ในการแสดงผลร้านค้าบนแอปฯ LINE MAN จะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

1. พื้นที่แสดงร้านค้าทั่วไป (Organic placement) ซึ่งร้านอาจได้รับจากการเข้าร่วมแคมเปญต่าง ๆ ของ LINE MAN หรือ ร้านเข้าเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งาน เช่น อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง หรือมีเมนูใกล้เคียงกับสิ่งที่ผู้ใช้งาน (ลูกค้า) ต้องการค้นหา เป็นต้น

2. พื้นที่โฆษณา (Ad placement) ซึ่งร้านจะแสดงผลในส่วนนี้หลังจากกดสร้างโฆษณาผ่านแอปฯ WMA เท่านั้น ซึ่ง LINE MAN จะมีการปรับพื้นที่แสดงผลโฆษณาเป็นระยะ เพื่อทำให้ร้านที่ลงโฆษณาเกิดประสิทธิภาพสูงสุดดังนั้น จำนวนคลิกในแต่ละส่วนอาจมีการสลับผลมากน้อย และมีโอกาสที่จำนวนคลิกจากพื้นที่แสดงร้านค้าทั่วไปจะสูงกว่าในพื้นที่โฆษณา เพราะนอกจากเรื่องของพื้นที่แล้ว ยังมีปัจจัยภายนอกอื่น ๆ ที่มีผลต่อจำนวนคลิก เช่น การแข่งขันของร้านค้าที่ลงโฆษณาในพื้นที่นั้น ๆ แต่ละช่วงเวลามากน้อยเพียงใด หรือมีคู่แข่งในพื้นที่ (ทั้งที่ลงโฆษณา และไม่ได้ลงโฆษณา) เพิ่มขึ้นมากน้อยอย่างไร

Q : ทำไมงบขั้นต่ำในการทำโฆษณาถึงไม่เท่ากันในแต่ละวัน /แต่ละพื้นที่ ?

ระบบจะคิดค่าโฆษณาแบบราคาต่อคลิก (Cost per Click) โดยจะคิดเงินเมื่อลูกค้าคลิกเข้าชมร้านเท่านั้น

Q : ทำไมทำโฆษณาแล้วหาร้านตนเองไม่เจอ ?

เมื่อร้านทำโฆษณา ระบบจะแสดงผลร้านของคุณในตำแหน่งที่ดีที่สุดบนแอปฯ LINE MAN ให้กับลูกค้าที่อยู่ใกล้กับร้านอาหารของคุณนอกจากเรื่องระยะทางแล้วยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อการแสดงผลโฆษณาด้วย เช่น

- จำนวนร้านที่ลงโฆษณาในแต่ละช่วงเวลา หรือแต่ละพื้นที่

- คุณภาพของร้านค้า เช่น ภาพปกร้านน่าสนใจ การจัดหมวดหมู่ให้ลูกค้าเลือกซื้อได้ง่าย การทำเมนูโปรโมชันต่อเนื่อง

- ช่วงเวลาที่ผู้ใช้งาน (ลูกค้า) เข้ามาใช้งานแอปฯ LINE MAN

ทั้งนี้ ระบบโฆษณาจะมีการพัฒนาประสิทธิภาพอยู่เสมอ เพื่อให้ร้านมีโอกาสในการสร้างยอดขาย และเข้าถึงผู้ใช้งาน LINE MAN ได้มากขึ้น

Q : หากปิดร้านแล้ว ระบบโฆษณาทำงานต่อหรือไม่ ?
ระบบแอปฯ LINE MAN จะไม่นำร้านที่สร้างโฆษณาแต่ปิดร้าน หรือร้านปิดในวันนั้นขึ้นมาแสดงผล โดยมีผลกับทั้งร้านที่ซื้อแพ็กเกจโฆษณา (Credit Ad Package) และ ร้านที่ทำโฆษณาด้วยตนเอง (Self Service)

ระบบโฆษณาอาจใช้เวลาปิดประมาณ 5 - 15 นาที หลังจากร้านปิดให้บริการ

การใช้เครดิตโฆษณา (Ad Credit)

Q : เครดิตโฆษณาคืออะไร ?

เครดิตโฆษณา คือ เครดิตที่ใช้แทนเงินสดสำหรับทำโฆษณา LINE MAN โดย 1 เครดิต = 1 บาท ซึ่งร้านอาหารจะได้รับเครดิตโฆษณาเป็นของรางวัลจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้เข้าร่วมกับทาง LINE MAN

Q : รู้ได้อย่างไรว่าได้รับเครดิตโฆษณา ?

เมื่อได้รับเครดิตโฆษณา ร้านสามารถตรวจสอบได้จาก 4 ช่องทางดังนี้

ซึ่งหากร้านได้รับเครดิตโฆษณาแล้ว เครดิตที่ได้ทั้งหมดก็จะสะสมอยู่ใน “กระเป๋าเก็บเครดิตของร้าน” โดยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้เรื่อย ๆ เหมือนสมุดบัญชีรายรับ


Q : เมื่อได้รับเครดิตแล้ว เครดิตจะถูกเก็บไว้ที่ไหน ?

หากร้านได้รับเครดิตโฆษณาแล้ว เครดิตที่ได้ก็จะสะสมอยู่ใน “กระเป๋าเก็บเครดิตของร้าน” โดยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้เรื่อย ๆ เหมือนสมุดบัญชีรายรับ ร้านค้าสามารถตรวจสอบได้ตามนี้

  1. กดที่ปุ่ม “โฆษณา” ที่หน้าแรกของ Wongnai Merchant App (WMA)
  2. สังเกตกล่องข้อความ “เครดิตโฆษณา” ซึ่งจะแสดง มูลค่าเครดิตโฆษณาทั้งหมด จากทุก ๆ กิจกรรมที่ร้านได้รับ

Q : เครดิตที่ได้ใช้งานอย่างไร ต้องจ่ายเงินเพิ่มหรือไม่ ?

การหักเครดิตโฆษณาของร้านค้าที่ร้านค้าใช้ จะถูกหักทุกเที่ยงคืน (ช่วงเวลาเดียวกับที่ระบบมีการหักค่าโฆษณาจากบัญชี GP ร้าน)

Q : ทำไมถึงถูกคิดเงินค่าโฆษณาเกินจากเครดิตที่ได้ ?

การเปิดใช้งานโฆษณา LINE MAN ทางระบบจะทำการยิงโฆษณาให้ร้านตามงบรายวันที่ร้านตั้งค่าไว้ และต่ออายุโฆษณาอัตโนมัติในวันถัดไปเพื่อความสะดวกของร้าน

หากเครดิตที่มีถูกใช้หมดไปแล้ว และทางร้านไม่ได้ปิดโฆษณาอาจทำให้ทางร้านต้องเสียค่าโฆษณาที่เกิดขึ้นในวันถัดไปได้

หากไม่ต้องการใช้โฆษณาต่อ วิธีปิดโฆษณา LINE MAN ทำดังนี้

1. เลือกปุ่ม “โฆษณา” ในหน้าแรกบนแอปฯ Wongnai Merchant App (WMA)

2. เลือกปุ่ม “ดูรายละเอียด” (ปุ่ม 3 จุด) ที่มุมขวาของหน้าโฆษณา

3. เลือกปุ่ม “ปิดการใช้งานโฆษณา” และกดติ๊กถูกยืนยันการต้องการปิดโฆษณาและ กด “ปิดโฆษณา”

Q : เครดิตโฆษณามีวันหมดอายุหรือไม่ ?

เครดิตโฆษณาที่ร้านได้รับมีวันหมดอายุเสมอ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละกิจกรรมที่ร้านค้าได้รับ ทางร้านสามารถตรวจสอบรายละเอียดของเครดิต ได้แก่

- ชื่อกิจกรรมที่ได้รับ

- มูลค่าเครดิต

- ตรวจสอบวันหมดอายุของเครดิต โดยกดที่ปุ่ม "โฆษณา" หน้าแรกของ WMA > กดปุ่ม "เครดิตโฆษณา" > กดดูหน้า “ดูประวัติเครดิต”

Q : ร้านได้รับเครดิตจากหลายกิจกรรม ระบบจะใช้เครดิตจากกิจกรรมไหนก่อน ?

ระบบจะเลือกใช้เครดิตที่ใกล้หมดอายุก่อนเสมอ

Q : อยากทำโฆษณาโดยยังไม่ใช้เครดิตได้หรือไม่ ?

ไม่ได้ เนื่องจากหากร้านมีเครดิตสะสมอยู่ เมื่อเปิดสร้างโฆษณาเครดิตจะถูกหักแทนเงินสดโดยอัตโนมัติเสมอ

Q : หากต้องการปิดโฆษณาระหว่างใช้เครดิต สามารถทำได้หรือไม่ เครดิตจะหายไปทั้งหมดหรือไม่ ?

ร้านสามารถปิดโฆษณาได้ตามปกติ หากหักจากค่าโฆษณาที่ร้านต้องชำระในวันนั้น ๆ แล้วเครดิตยังเหลืออยู่ เครดิตโฆษณาจะไม่หายไป แต่จะถูกสะสมไว้ให้สามารถใช้ได้ต่อในโฆษณาครั้งถัดไป จนกว่าเครดิตจะหมดอายุร้าน

อ่านการทำงานของเครดิตโฆษณาเพิ่มเติม คลิก

การวัดผลโฆษณา

Q : วัดผลความคุ้มค่าของโฆษณาได้อย่างไร ?

แนะนำให้คำนวณสูตร ROAS เพื่อวัดผลดังนี้

ROAS (Return on Advertising Spend) หรือ สูตรวัด “รายรับที่ได้จากเงินที่เราใช้ในการโฆษณา” ขั้นตอนการคำนวณสูตร

1. เปิดแอปฯ​ WMA เข้าปุ่ม "โฆษณา" เลื่อนลงมาที่ข้อมูลย้อนหลัง 'ร้านเลือกช่วงเวลาที่ต้องการวัดผล' และใช้ตัวเลขส่วน 'ภาพรวมการใช้โฆษณา'

2. คำนวณสูตร ROAS = ยอดขายจากโฆษณา / งบที่ใช้ไป

สมมติว่าร้านทำโฆษณา LINE MAN เป็นระยะเวลา  7 วัน  ร้านได้ยอดขายจากโฆษณา 5,000 บาท โดยร้านจ่ายค่าโฆษณา (งบที่ใช้ไป) ทั้งหมด 1,000 บาท

ROAS ของโฆษณาของร้านจะเท่ากับ 5,000/1,000 = 5 เท่าหรือหมายถึง ทุก ๆ 100 บาท ที่ร้านทำโฆษณา จะสร้างรายได้ให้ร้านกลับมา 500 บาท นั่นเอง

เคล็ดลับการทำโฆษณา

Q : ควรทำโฆษณาเริ่มต้นกี่บาทต่อวัน และทำนานเท่าไรถึงจะเห็นผล?

ร้านค้าควรทำโฆษณาต่อเนื่องเป็นประจำ 15 วันขึ้นไป เพื่อเพิ่มการมองเห็น และสร้างการรับรู้ให้ลูกค้าเข้ามารู้จักร้านค้าอย่างสม่ำเสมอ

สถิติจากร้านค้าจริง ทำโฆษณา LINE MAN ต่อเนื่อง 15 วันขึ้นไป

💵 มีโอกาสสร้างยอดขายเพิ่มสูงสุด 80%

💵 จำนวนออร์เดอร์เพิ่มขึ้นสูงสุด 58%

อย่าลืม! ทำ 4 เช็คลิสต์ ที่ร้านควรทำควบคู่กับการลงโฆษณา เพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น!

เรียนรู้วิธีทำโฆษณา คลิก

เริ่มต้นสร้างโฆษณา LINE MAN บนแอปฯ Wongnai Merchant App (WMA) คลิกที่นี่