9

วิธีตั้งค่าปิดรับออเดอร์ชั่วคราว

วิธีการปิดเมนู/สินค้าชั่วคราว 

หากหน้าร้านยุ่ง ทำออเดอร์ไม่ทัน หรือต้องการปิดร้านกระทันหัน สามารถปิดร้านชั่วคราวได้ทันที

  1. เลือก “เปลี่ยน” บนแถบสถานะของร้าน
  2. เลือกช่วงวันที่ต้องการปิดร้านชั่วคราวและกด “บันทึก”
  • ปิดชั่วคราว 1 ชม. 
  • ปิดถึงเวลาทำการถัดไป 
  • ปิดถึงวันที่กำหนด

    3. เมื่อครบกำหนดร้านจะกลับมาเปิดเองอัตโนมัติ หากต้องการกลับมาเปิดก่อนกำหนด สามารถกลับเข้ามาเปลี่ยนสถานะได้ทันที