13

วิธีเปิด-ปิดเมนู

วิธีเปิดปิดเมนู บน Wongnai Merchant App

หากที่ร้านมีเมนูสินค้าหมดชั่วคราว หรือต้องการยกเลิกการขายบางรายการ

ร้านสามารถอัพเดทข้อมูลเมนูบน Wongnai Merchant App ให้ลูกค้าเห็นได้ในทันที

 

ในกรณีร้านต้องการปิดเมนูชั่วคราว สามารถทำได้ใน 2 ขั้นตอน ดังนี้

  1. เข้าสู่หน้าแรกของ Wongnai Merchant App แล้วเลือก “เมนู/สินค้า”
  2. ที่เมนูหรือสินค้าที่ต้องการปิดชั่วคราว กดที่แถบ “มีจำหน่าย”

ร้านสามารถเลือกปิดเมนูและสินค้าได้ 2 แบบ 

  • หากเลือก “ของหมด” เมนูนี้จะปิดทันที และเปิดขายอัตโนมัติในวันทำการถัดไปที่ร้านตั้งไว้
  • หรือเลือก “งดขายชั่วคราว” เมนูจะถูกปิดขายชั่วคราวจนกว่าร้านจะกลับเข้ามากดเปิดอีกครั้ง

ในกรณีร้านต้องการยกเลิกการขายบางรายการ สามารถทำได้ใน 3 ขั้นตอน ดังนี้

  1. เข้าสู่หน้าแรกของ Wongnai Merchant App แล้วเลือก “เมนู/สินค้า”
  2. เลือกเมนูที่ต้องการลบออกจากระบบ
  3. เลื่อนลงด้านล่างสุด และเลือก “ลบเมนูนี้” จากนั้นกดบันทึก