3

วิธีสร้างตัวเลือกในเมนู

วิธีสร้างตัวเลือกในเมนูบน Wongnai Merchant App

สร้างตัวเลือกในเมนูเพื่อเพิ่มความหลากหลายให้ลูกค้ากดสั่งซื้อ 

  1. เลือก "เมนู/สินค้า" บนหน้าหลัก Wongnai Merchant App
  2. เลือกเมนูที่ต้องการเพิ่มตัวเลือก จากนั้นไปที่แถบ “เพิ่มตัวเลือก”
  3. เลือก “สร้างตัวเลือกใหม่“
  4. เพิ่มชื่อตัวเลือกเช่น ไซส์ ทอปปิ้ง เนื้อสัตว์
  5. เพิ่มช้อยส์ที่ต้องการเช่นตัวเลือกไซส์ เพิ่มซ้อยส์ S/M/L หรือตัวเลือกเนื้อสัตว์ เพิ่มช้อยส์ เป็นหมู/เนื้อ/ไก่/ทะเลเป็นต้น จากนั้นกดบันทึก
  6. ติ๊กถูกที่หน้าตัวเลือกที่สร้างเพื่อใช้คู่กับเมนูที่ร้านต้องการ จากนั้นกดบันทึก