5

วิธีอ่านรายงานโฆษณา LINE MAN

วิธีการวัดผลโฆษณา

วิธีอ่านรายงานโฆษณา LINE MAN ฉบับมือโปรฯ

ข้อมูลการใช้งานโฆษณาเป็นแสดงข้อมูลรวมของโฆษณาทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น

  • โฆษณา LINE MAN POP
  • โฆษณา Listing เพื่อเพิ่มยอดเข้าชมร้าน (Cost per Click)
  • โฆษณา Listing เพื่อเพิ่มยอดออร์เดอร์ (Cost per Order)

1. กดปุ่ม "โฆษณา"
2. เลื่อนลงมาที่หัวข้อ "ดูข้อมูลย้อนหลัง" และกดเลือกวันที่ต้องการดูข้อมูล‍

3. นำ “ยอดขายจากโฆษณา” มาหารกับ “งบที่ใช้ไป” เพื่อคำนวณความคุ้มค่าของการทำโฆษณา
เมื่อได้ค่าผลตอบแทนจากการทำโฆษณา (ROAS) แล้ว ร้านจะสามารถรู้ว่าโฆษณาที่ทำไป เกิดความคุ้มค่าหรือไม่


💡 เคล็ด (ไม่) ลับ : ร้านสามารถเอาค่า ผลตอบแทนจากการทำโฆษณา (ROAS) มาช่วยเพิ่มยอดขายให้มากกว่าเดิม โดยปรับการตั้งงบโฆษณารายวันให้เหมาะสมกับร้านมากขึ้น

ผลตอบแทนเลข ROAS ที่ยิ่งสูง = ร้านยังมีโอกาสทำยอดขายได้เพิ่มขึ้นอีก ลองเพิ่มงบการทำโฆษณาต่อวันได้เลย!


ตัวอย่าง
1. ลงค่าโฆษณาต่อวันที่ 100 บาท ร้านได้ยอดขาย 700 บาท ผลตอบแทนจากการทำโฆษณา (ROAS) ของร้านจะอยู่ที่ 7 เท่า ซึ่งถือว่าเป็นผลตอบรับที่ดี การทำโฆษณามีความคุ้มค่า ร้านก็สามารถเพิ่มงบค่าโฆษณาเพื่อทำยอดขายเพิ่มขึ้นได้
2. เมื่อลองเพิ่มงบประมาณไปอีก 100 บาทต่อวัน เป็นวันละ 200 บาท ร้านได้ยอดขายเพิ่มขึ้นมาจากเดิม 300 บาท ผลตอบแทนจากการทำโฆษณา (ROAS) ของร้านอยู่ที่ 5 เท่า ซึ่งถือว่าการทำโฆษณายังมีความคุ้มค่าอยู่

หากคุณเป็นร้านค้าใหม่ การลงทุนทำการตลาดด้วยโฆษณา LINE MAN ถือเป็นความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าใหม่ ๆ ขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น ช่วยเพิ่มการมองเห็น และสร้างการรับรู้ของร้านอยู่เสมอ มีโอกาสทำให้ลูกค้าใหม่กลับมาซื้อซ้ำกลายเป็นลูกค้าประจำในอนาคตได้อีกด้วย

วิธีดูรายงานยอดขาย (Sales)

วิธีดูรายงานยอดขาย (Sales) คือ ยอดเงินจากออร์เดอร์ที่ลูกค้ากดสั่งซื้อสำเร็จ โดยแบ่งเป็น
1) ยอดขาย ‘จากโฆษณา’
คือ ยอดขายที่เกิดจากออร์เดอร์ที่ถูกสั่งซื้อหลังลูกค้ากดเข้าชมร้าน เมื่อคุณทำโฆษณา [สังเกตได้ง่าย ๆ คือ ลูกค้ากดเข้าไปซื้อร้านที่มีสัญลักษณ์ AD ด้านขวาบนของรูปโปรไฟล์ร้าน]
2) ยอดขาย ‘ด้วยตัวเอง’
คือ จำนวนยอดขายจากออร์เดอร์ที่ลูกค้ากดสั่งซื้อจากโปรไฟล์ร้านที่ไม่ใช่โฆษณา (Organic) หรือการที่ลูกค้าเห็นร้านของคุณตามลำดับการมองเห็นร้านปกติ และกดเข้ามาซื้อจนสำเร็จกลายเป็นยอดขาย

วิธีดูรายงานออร์เดอร์ (Orders)

รายงานออร์เดอร์ (Orders) คือ ข้อมูลออร์เดอร์ที่ลูกค้ากดสั่งซื้อสำเร็จ โดยแบ่งเป็น
1) ออร์เดอร์ ‘จากโฆษณา’
คือ จำนวนออร์เดอร์ที่ถูกสั่งซื้อจากโปรไฟล์ร้านที่มีเครื่องหมายโฆษณา (Ad) จนสำเร็จ

2) ออร์เดอร์ ‘ด้วยตัวเอง’
คือ จำนวนออร์เดอร์ที่ลูกค้ากดสั่งซื้อจนสำเร็จ จากโปรไฟล์ร้านที่ไม่ใช่โฆษณา (Organic)

วิธีดูรายงานการคลิกเข้าชมร้าน (Clicks)

รายงานการคลิกเข้าชม (Clicks) คือ จำนวนที่ลูกค้ากดคลิกเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ร้าน โดยแบ่งเป็น
1) การคลิกเข้าชม ‘จากโฆษณา’
คือ จำนวนการเข้าชมร้านจากโปรไฟล์ร้านที่มีเครื่องหมายโฆษณา (Ad)
2) การคลิกเข้าชม ‘ด้วยตัวเอง’
คือ จำนวนการเข้าชมร้านจากโปรไฟล์ร้านที่ไม่ใช่โฆษณา (Organic)

เคล็ด (ไม่) ลับ! เปิดสูตรคำนวณงบประมาณโฆษณารายวันที่เหมาะกับร้านคุณ

ค่าโฆษณาต่อวันที่ร้านควรทำ = ยอดขายต่อวัน X %โฆษณา

%โฆษณา = สัดส่วนงบการตลาดที่ทางร้านต้องการใช้ในการทำโฆษณาโปรโมตร้าน

โดยสามารถดู %โฆษณา ได้ตาม 4 กรณีบนตารางด้านบน ตัวอย่างเช่น
กรณีที่ 1: หากร้านมียอดขายต่อวันต่ำกว่า 500 - 1,000 บาทต่อวัน -> ใช้งบประมาณรายวันขั้นต่ำที่ระบบแนะนำได้เลย!
กรณีที่ 2: หากร้านมียอดขายต่อวันมากกว่า 1,000 บาทต่อวัน ให้คูณ %โฆษณา ที่ร้านต้องการได้เลย เช่น

ร้านมียอดขายต่อวัน 1,000 บาท และต้องการใช้งบการตลาดในการทำโฆษณาเพียง 5% ของต้นทุน
สูตรการคำนวณ : 1,000 x 5% = 50 หรือหมายถึง ร้านสามารถใช้งบการทำโฆษณาต่อวันอยู่ที่ 50 บาท

อย่าลืม! ร้านควรทำโฆษณาต่อเนื่อง 7 วันขึ้นไปเพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น
นอกจากการวัดผลโฆษณาแล้ว อย่าลืมตรวจสอบรายงานผลการทำโฆษณาของตัวเองเป็นประจำ จะได้รู้ว่าโฆษณาที่ทำไปมีผลลัพธ์อย่างไร คุ้มทุนหรือไม่ และปรับแนวทางการทำโฆษณาให้มีกำไรอยู่เสมอ

เรียนรู้วิธีทำโฆษณา คลิก
เริ่มต้นสร้างโฆษณา LINE MAN บนแอปฯ Wongnai Merchant App (WMA) คลิกที่นี่

ปัญหาที่พบบ่อยเรื่องโฆษณาและเครดิตโฆษณาบน LINE MAN คลิก 'บทเรียนถัดไป'