5

วิธีอ่านรายงานโฆษณา LINE MAN

วิธีการวัดผลโฆษณา

รายงาน โฆษณา LINE MAN

ช่วยให้ร้านค้าปรับแผนการตลาดง่าย ต่อยอดการขายได้ทันที!

วิธีอ่านรายงานโฆษณา LINE MAN ฉบับมือโปร

1. กดปุ่ม "โฆษณา"

2. เลื่อนลงมาที่หัวข้อ "ดูข้อมูลย้อนหลัง" และกดเลือกวันที่ต้องการดูข้อมูล

3. นำ “ยอดขายจากโฆษณา” มาหารกับ “งบที่ใช้ไป” เพื่อคำนวณความคุ้มค่าของการทำโฆษณา
เมื่อได้ค่าผลตอบแทนจากการทำโฆษณา (ROAS) แล้ว ร้านจะสามารถรู้ว่าโฆษณาที่ทำไป เกิดความคุ้มค่าหรือไม่

💡 เคล็ด (ไม่) ลับ : ร้านสามารถเอาค่า ผลตอบแทนจากการทำโฆษณา (ROAS) มาช่วยเพิ่มยอดขายให้มากกว่าเดิม โดยปรับการตั้งงบโฆษณารายวันให้เหมาะสมกับร้านมากขึ้น

ผลตอบแทนเลข ROAS ที่ยิ่งสูง = ร้านยังมีโอกาสทำยอดขายได้เพิ่มขึ้นอีก ลองเพิ่มงบการทำโฆษณาต่อวันได้เลย!

ตัวอย่าง

  1. ลงค่าโฆษณาต่อวันที่ 100 บาท ร้านได้ยอดขาย 700 บาท ผลตอบแทนจากการทำโฆษณา (ROAS) ของร้านจะอยู่ที่ 7 เท่า ซึ่งถือว่าเป็นผลตอบรับที่ดี การทำโฆษณามีความคุ้มค่า ร้านก็สามารถเพิ่มงบค่าโฆษณาเพื่อทำยอดขายเพิ่มขึ้นได้
  2. เมื่อลองเพิ่มงบประมาณไปอีก 100 บาทต่อวัน เป็นวันละ 200 บาท ร้านได้ยอดขายเพิ่มขึ้นมาจากเดิม 500 บาท ผลตอบแทนจากการทำโฆษณา (ROAS) ของร้านอยู่ที่ 6 เท่า ซึ่งถือว่าการทำโฆษณายังมีความคุ้มค่าอยู่
  3. จากนั้นร้านลองเพิ่มงบการทำโฆษณาขึ้นอีกเป็น 300 บาทต่อวัน จะเห็นได้ว่าการเพิ่มงบขึ้นอีก 100 บาท ทำให้ร้านได้ยอดขายเพิ่มขึ้นจากเดิมเพียง 300 บาท ในจุดนี้โฆษณายังมีความคุ้มค่าอยู่ ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการทำโฆษณาของร้าน

    หากร้านอยากทำโฆษณาเพื่อเพิ่มยอดขาย : การทำโฆษณา 300 บาท ต่อวัน จะไม่คุ้มค่าเท่าการทำโฆษณาเพียง 200 บาทต่อวัน [ยอดขายเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย]

    หากร้านเป็นร้านค้าใหม่ ต้องการเพิ่มการมองเห็น สร้างการรับรู้ของร้านอยู่เสมอ : การทำโฆษณา 300 บาท ต่อวัน ยังสามารถทำได้ และมีความคุ้มค่าอยู่

วิธีดูรายงานยอดขาย (Sales)


วิธีดูรายงานยอดขาย (Sales)
คือ ยอดเงินจากออร์เดอร์ที่ลูกค้ากดสั่งซื้อสำเร็จ โดยแบ่งเป็น

1) ยอดขาย ‘จากโฆษณา’

คือ ยอดขายที่เกิดจากออร์เดอร์ที่ถูกสั่งซื้อหลังลูกค้ากดเข้าชมร้าน เมื่อคุณทำโฆษณา [สังเกตได้ง่าย ๆ คือ ลูกค้ากดเข้าไปซื้อร้านที่มีสัญลักษณ์ AD ด้านขวาบนของรูปโปรไฟล์ร้าน]

2) ยอดขาย ‘ด้วยตัวเอง’

คือ จำนวนยอดขายจากออร์เดอร์ที่ลูกค้ากดสั่งซื้อจากโปรไฟล์ร้านที่ไม่ใช่โฆษณา (Organic) หรือการที่ลูกค้าเห็นร้านของคุณตามลำดับการมองเห็นร้านปกติ และกดเข้ามาซื้อจนสำเร็จกลายเป็นยอดขาย

วิธีดูรายงานออร์เดอร์ (Orders)

รายงานออร์เดอร์ (Orders) คือ ข้อมูลออร์เดอร์ที่ลูกค้ากดสั่งซื้อสำเร็จ โดยแบ่งเป็น

1) ออร์เดอร์ ‘จากโฆษณา’

คือ จำนวนออร์เดอร์ที่ถูกสั่งซื้อจากโปรไฟล์ร้านที่มีเครื่องหมายโฆษณา (Ad) จนสำเร็จ 

2) ออร์เดอร์ ‘ด้วยตัวเอง’

คือ จำนวนออร์เดอร์ที่ลูกค้ากดสั่งซื้อจนสำเร็จ จากโปรไฟล์ร้านที่ไม่ใช่โฆษณา (Organic)

วิธีดูรายงานการคลิกเข้าชมร้าน (Clicks)

รายงานการคลิกเข้าชม (Clicks) คือ จำนวนที่ลูกค้ากดคลิกเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ร้าน โดยแบ่งเป็น

1) การคลิกเข้าชม ‘จากโฆษณา’

คือ จำนวนการเข้าชมร้านจากโปรไฟล์ร้านที่มีเครื่องหมายโฆษณา (Ad) 

2) การคลิกเข้าชม ‘ด้วยตัวเอง’

คือ จำนวนการเข้าชมร้านจากโปรไฟล์ร้านที่ไม่ใช่โฆษณา (Organic)

วิธีดูรายงานการพบเห็นร้าน (Impressions)

รายงานการพบเห็น (Impressions) คือ จำนวนที่ร้านมีการแสดงผลบนหน้าจอของลูกค้า โดยแบ่งเป็น

1) การพบเห็น ‘จากโฆษณา’

คือ จำนวนการถูกพบเห็นของร้านจากโปรไฟล์ร้านที่มีเครื่องหมายโฆษณา (Ad) 

2) การพบเห็น ‘ด้วยตัวเอง’

คือ จำนวนการถูกพบเห็นของร้านจากโปรไฟล์ร้านที่ไม่ใช่โฆษณา (Organic)

วิธีดูรายงานความสนใจ การคลิกเข้าชม และการพบเห็นร้านบน Wongnai

1. ความสนใจ (Leads)

นับเมื่อลูกค้ามีการกระทำต่าง ๆ บนหน้าโปรไฟล์ร้าน เช่น การกดแชร์ การกดโทรหาร้าน การกดบันทึกร้าน ฯลฯ จะถูกบันทึกนับเป็น 1 ความสนใจ

2.การคลิกเข้าชมร้านบน Wongnai (Clicks)

นับเมื่อกดเข้าชมร้านจากโปรไฟล์ร้านบน Wongnai

3.การพบเห็นร้านบน Wongnai  (Impressions)

เมื่อมีการแสดงร้าน Wongnai ของคุณบนจอลูกค้า อย่างเช่น บน ‘หน้าผลการค้นหาร้าน’ จะถูกนับเป็น 1 การพบเห็น

เคล็ด (ไม่) ลับ! เปิดสูตรคำนวณงบประมาณโฆษณารายวันที่เหมาะกับร้านคุณ

ค่าโฆษณาต่อวันที่ร้านควรทำ = ยอดขายต่อวัน X %โฆษณา

%โฆษณา = สัดส่วนงบการตลาดที่ทางร้านต้องการใช้ในการทำโฆษณาโปรโมตร้าน

โดยสามารถดู %โฆษณา ได้ตาม 4 กรณีบนตารางด้านบน ตัวอย่างเช่น 

กรณีที่ 1: หากร้านมียอดขายต่อวันต่ำกว่า 500 -1,000 บาทต่อวัน -> ใช้งบประมาณรายวันขั้นต่ำที่ระบบแนะนำได้เลย!

กรณีที่ 2: หากร้านมียอดขายต่อวันมากกว่า 1,000 บาทต่อวัน ให้คูณ %โฆษณา ที่ร้านต้องการได้เลย เช่น

ร้านมียอดขายต่อวัน 1,000 บาท และต้องการใช้งบการตลาดในการทำโฆษณาเพียง 5% ของต้นทุน

สูตรการคำนวณ : 1,000 x 5%= 50 หรือหมายถึง ร้านสามารถใช้งบการทำโฆษณาต่อวันอยู่ที่ 50 บาท

อย่าลืม! ร้านควรทำโฆษณาต่อเนื่อง 7 วันขึ้นไปเพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น 

นอกจากการวัดผลโฆษณาแล้ว อย่าลืมตรวจสอบรายงานผลการทำโฆษณาของตัวเองเป็นประจำ จะได้รู้ว่าโฆษณาที่ทำไปมีผลลัพธ์อย่างไร คุ้มทุนหรือไม่ และปรับแนวทางการทำโฆษณาให้มีกำไรอยู่เสมอ

เรียนรู้วิธีทำโฆษณา คลิก

เริ่มต้นสร้างโฆษณา LINE MAN บนแอปฯ Wongnai Merchant App (WMA) คลิกที่นี่

ปัญหาที่พบบ่อยเรื่องโฆษณาและเครดิตโฆษณาบน LINE MAN คลิก 'บทเรียนถัดไป'