6

6. วิธีการวัดผลโฆษณา

วิธีการวัดผลโฆษณา

สิ่งแรกที่พ่อค้าแม่ค้าต้องทำ คือ เตรียมข้อมูลก่อนวัดผลโฆษณา 3 ข้อ ดังนี้

  1. งบที่ใช้ทำโฆษณา
  2. จำนวนออเดอร์จากโฆษณา (เฉพาะวันที่ทำโฆษณา) โดยตรวจสอบได้ที่ปุ่ม "โฆษณา" บน Wongnai Merchant App (WMA) >> ดูตรงช่อง “ออเดอร์ทั้งหมด” 
  3. ยอดขายเฉลี่ยต่อออเดอร์ (Basket size) โดยตรวจสอบได้ที่ปุ่ม "รายงาน" บน Wongnai Merchant App (WMA) >> กด “ดูทั้งหมด” ตรงสรุปยอดขาย >> ดูตรงช่อง “ยอดเฉลี่ยต่อออเดอร์”

จากนั้นนำไปใส่สูตรคำนวณ เพื่อหางบทำโฆษณาต่อ 1 ออเดอร์

สูตร คือ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ÷ จำนวนออเดอร์ที่ได้จากโฆษณา

= งบโฆษณาต่อ 1 ออเดอร์

หลังจากได้งบโฆษณามาแล้ว ให้นำไปเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยต่อออเดอร์ เพื่อให้เห็นภาพรวมความคุ้มค่าของโฆษณาที่ทำไป

ค่าเฉลี่ยต่อออเดอร์ (Basket size) : งบโฆษณาต่อ 1 ออเดอร์

ตัวอย่าง

ในเดือนมีนาคม ร้านนาย ก ซื้อโฆษณาไปทั้งหมด 1,000 บาท ได้ออเดอร์จากโฆษณามา 100 ออเดอร์ หมายความว่า 1,000 ÷ 100 = งบโฆษณา 10 บาทต่อออเดอร์

โดยร้านนาย ก ลงทุน 10 บาท ได้ยอดขายเฉลี่ย 200 บาทต่อออเดอร์

เมื่อนำมาเปรียบเทียบเพื่อหาความคุ้มค่า จึงตีความได้ว่า การทำโฆษณาครั้งนี้คุ้มค่า เพราะลงทุนไปแค่ 10 บาท แต่ได้กลับมาถึง 200 บาท

และในเดือนต่อ ๆ ไป ร้านนาย ก สามารถทดลองทำโฆษณาไปเรื่อย ๆ โดยปรับเพดานขึ้นหรือปรับเพดานลงก็ได้

นอกจากการวัดผลโฆษณาแล้ว เจ้าของร้านอย่าลืมตรวจสอบรายงานผลการทำโฆษณาของตัวเองเป็นประจำ เพื่อที่จะได้รู้ว่าโฆษณาที่ทำไปมีผลลัพธ์ยังไง คุ้มทุนหรือไม่ และเพื่อปรับแนวทางการทำโฆษณาให้มีกำไรอยู่เสมอ

ปัญหาที่พบบ่อยเรื่องโฆษณาและเครดิตโฆษณาบน LINE MAN คลิก 'บทเรียนถัดไป'