4

วิธีแก้ไขภาพโปรไฟล์และภาพหน้าปกร้าน

วิธีแก้ไขภาพโปรไฟล์และภาพหน้าปกร้าน

เปลี่ยนรูปภาพหน้าร้านของคุณเป็นรูปอาหารจานเด่นของร้าน เพื่อดึงดูดลูกค้าและสร้างความประทับใจแรก

  1. เลือก “แก้ไขข้อมูลร้าน” บนหน้าหลัก Wongnai Merchant App
  2. เลือก “แก้ไข” บนรูปโปรไฟล์ และเลือกรูปที่ต้องการ
  3. เลือก “แก้ไข” บนรูปหน้าปกร้าน และเลือกรูปที่ต้องการ

หมายเหตุ : หลังจากกดบันทึกข้อมูล ระบบจะใช้เวลาประมาณ 5-10 นาที ก่อนแสดงผลบน LINE MAN