7

วิธีตั้งค่าเปิด-ปิดร้าน

วิธีการแก้ไขเวลาเปิด-ปิด

เปลี่ยนเวลาเปิด-ปิดร้าน แก้ไขง่าย ๆ ได้ที่ “เวลา เปิด-ปิด

  1. เลือก “เวลา เปิด-ปิด”
  2. กดไอคอนรูปดินสอด้านขวามือที่แถบ เวลาเปิด-ปิด (เดลิเวอรี)
  3. เลือกวันที่ที่ร้านเปิดรับเดลิเวอรี
  4. เลือกเวลาที่ร้านเปิดรับเดลิเวอรี จากนั้นกด “บันทึก”