4

วิธีตั้งค่าโทรศัพท์ตอบกลับอัตโนมัติ (Autocall)

วิธีเพิ่มหมายเลข Autocall (ระบบโทรแจ้งเตือนเมื่อออเดอร์เข้า)

ไม่พลาดสักออเดอร์ ด้วยระบบโทรแจ้งเตือนเมื่อมีออเดอร์เข้า สามารถใส่ได้สูงสุด 3 เบอร์

  1. เลือก “ตั้งค่า”
  2. เลืก “หมายเลข Autocall”
  3. ใส่เบอร์ติดต่อที่ต้องการ แนะนำให้ใส่เบอร์หน้าร้านที่สามารถติดต่อได้จริง
  4. กด “บันทึก”