6

วิธีแก้ไขเมนู

วิธีการแก้ไขเมนู

เปลี่ยนแปลงชื่ออาหาร ราคา หรือรูปภาพ ก็สามารถทำได้ผ่าน Wongnai Merchant App

  1. เลือก “เมนู/สินค้า”
  2. เลือกเมนูที่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
  3. เปลี่ยนแปลงข้อมูลตามที่ต้องการ
  4. กด “บันทึก”

หมายเหตุ : หลังจากกดบันทึกข้อมูลแล้ว ระบบจะใช้เวลาประมาณ 5-10 นาทีก่อนแสดงผลบน LINE MAN