7

วิธีแก้ไขเมนู


  1. กดปุ่ม “เมนู” บนหน้าแรกของแอปฯ Wongnai Merchant App 
  2. กดปุ่ม “จัดการเมนู/สินค้า +”
  3. กดที่เมนูเพื่อแก้ไขรายละเอียด

               3.1 กดเพื่อเลือกเมนูในแต่ละหมวดหมู่

               3.2 กดเมนูที่ต้องการแก้ไขรายละเอียด

  1. เมื่อกดที่เมนู จะสามารถแก้ไขรายละเอียดเมนู

               4.1 กดปุ่ม “แก้ไข” เพื่อแก้ไขรูปเมนู

               4.2 พิมพ์แก้ไขชื่อเมนู

  1. ร้านสามารถเพิ่มตัวเลือกเมนูได้ ดังนี้

               5.1 กด “เพิ่มตัวเลือก” เพื่อเพิ่มตัวเลือกให้เมนู

               5.2 กด “เพิ่มประเภท” และติ๊กที่หมวดหมู่ที่ต้องการ

               5.3 กด “+ สร้างประเภท” หากต้องการสร้างประเภทใหม่

               5.4 กด “บันทึก” เมื่อแก้ไขเมนูเสร็จสิ้น

หมายเหตุ : หลังจากกดบันทึกข้อมูลแล้ว ระบบจะใช้เวลาประมาณ 5-10 นาทีก่อนแสดงผลบน LINE MAN

แก้ไขเมนู บนแอปฯ Wongnai Merchant App (WMA) คลิกที่นี่

หากมีคำถามหรือข้อสงสัย สามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้ผ่านปุ่ม “ศูนย์ช่วยเหลือ”