14

วิธียกเลิกออร์เดอร์

6 เช็กลิสต์! เตรียมความพร้อมก่อนเปิดขาย ลดการยกเลิกออร์เดอร์

1. ตรวจเช็กวัตถุดิบให้เพียงพอก่อนเปิดขาย

2. ปิดเมนูทุกครั้งเมื่อของหมด

3. ตรวจสอบเวลาเปิด - ปิดของร้านให้เป็นปัจจุบัน

4. ตรวจสอบความถูกต้องของที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์บนแอปฯ

5. เปิดเสียงและการแจ้งเตือนอยู่เสมอ

6. อย่าลืมตั้งปิดร้านในช่วงวันหยุด

หากร้านจำเป็นต้องยกเลิกออร์เดอร์ สามารถทำได้ด้วยตนเองบน Wongnai Merchant App ดังนี้


‍กรณีที่ร้านค้ามีความจำเป็นต้องยกเลิกคำสั่งซื้อหลังกดรับออร์เดอร์แล้ว สามารถกดยกเลิกได้ด้วยตัวเอง บน Wongnai Merchant App

สะดวก รวดเร็ว โดยไม่ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าโดยตรง

 • ยกเลิกคำสั่งซื้อผ่านแอปฯ ได้ภายใน 8 นาที หลังกดรับคำสั่งซื้อไปแล้ว
 • ยกเลิกคำสั่งซื้อที่ คนขับยังไม่ได้รับอาหารออกไป

โดยร้านสามารถทำการยกเลิกออร์เดอร์บน Wongnai Merchant App ได้ ดังนี้

กรณีที่ 1 ยกเลิกก่อนกดรับออร์เดอร์

 1. กดปุ่ม “รับออร์เดอร์”
 2. กดเลือกออร์เดอร์ที่ต้องการยกเลิก
 3. กดปุ่ม “ยกเลิกออร์เดอร์”

        👍🏻 แนะนำให้โทรแจ้งลูกค้าก่อนยกเลิกทุกครั้ง  เพื่อประสบการณ์ที่ดีในการสั่งซื้อ

 1. ระบุเหตุผลในการยกเลิกออร์เดอร์

           4.1 กรณีที่เลือกเหตุผล “ของหมด” ร้านจะต้องระบุเมนูที่หมดก่อนยกเลิกออร์เดอร์

           4.2 กรณีเลือกเหตุผล “ร้านค้ากำลังยุ่ง (ปิด 1 ชม.)” ระบบจะปิดร้านเป็นเวลา 1 ชั่วโมง อัตโนมัติ

           4.3 กรณีที่เลือกเหตุผล “ร้านปิด” ร้านจะต้องกำหนดวันปิดร้าน เพื่อป้องกันออร์เดอร์เข้าในช่วงปิดบริการ

           4.4 กรณีที่เลือกเหตุผล “ระบุเหตุผลด้วยตัวเอง” ร้านจะต้องพิมพ์เหตุผลก่อนกดยกเลิกออร์เดอร์

 1. เมื่อระบุเหตุผลการยกเลิกเรียบร้อยแล้ว สถานะการยกเลิกออร์เดอร์จะปรากฎด้านล่าง

กรณีที่ 2 ยกเลิกหลังกดรับออร์เดอร์

หากร้านต้องการยกเลิกออร์เดอร์ทั้งหมด 

 1. กดปุ่ม “รับออร์เดอร์”
 2. ไปที่แถบ “กำลังเตรียม” จากนั้นกดเลือกออร์เดอร์ที่ต้องการยกเลิก
 3. กดปุ่ม “แก้ไขหรือยกเลิกออร์เดอร์”
 4. กดปุ่ม “ยกเลิกออร์เดอร์นี้”
 5. ระบุเหตุผลในการยกเลิกออร์เดอร์ และโทรแจ้งลูกค้าก่อนกดยกเลิก
 6. เมื่อกดยกเลิกเรียบร้อยแล้ว สถานะการยกเลิกออร์เดอร์จะปรากฎด้านล่าง โดยร้านสามารถกด “ดูรายละเอียด” เพื่อดูรายละเอียดออร์เดอร์ที่ทำการยกเลิก


หากร้านต้องการแก้ไข/ยกเลิกออร์เดอร์บางรายการ

 1. กดปุ่ม “รับออร์เดอร์”
 2. ไปที่แถบ “กำลังเตรียม” จากนั้นกดเลือกออร์เดอร์ที่ต้องการแก้ไข/ยกเลิกบางรายการ
 3. กดปุ่ม “แก้ไขหรือยกเลิกออร์เดอร์” 
 4. กดปุ่ม “แก้ไขบางรายการ”
 5. โทรแจ้งลูกค้า แก้ไขรายการ จากนั้นกด “เปลี่ยนแปลง

          5.1 โทรแจ้งลูกค้าก่อนทำการแก้ไขรายการ

          5.2 กดสัญลักษณ์ (+) หรือ (-) เพื่อเพิ่มลดจำนวน

          5.3 กด “แก้ไขตัวเลือก” เพื่อแก้ไขตามความต้องการของลูกค้า

          5.4 กด “เพิ่มรายการใหม่” หากจำเป็นต้องเพิ่มรายการ

 1. เมื่อแก้ไขออร์เดอร์เรียบร้อยแล้ว สถานะการแก้ไขจะปรากฎด้านล่าง

ร้านค้าสามารถยกเลิกออร์เดอร์ บนแอปฯ Wongnai Merchant App (WMA) โดย คลิกที่นี่

หากมีคำถามหรือข้อสงสัย สามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้ผ่านทาง Live Chat หรือปุ่ม “ศูนย์ช่วยเหลือ”