14

วิธียกเลิกออเดอร์

วิธียกเลิกออเดอร์ บน Wongnai Merchant App

หากมีออเดอร์เข้าแล้วพบว่า ของหมด หน้าร้านยุ่งจนทำไม่ทัน หรือลืมตั้งปิดร้านในวันนั้นๆ ร้านสามารถยกเลิกออเดอร์ได้ทันที โดยมี 5 ขั้นตอน ดังนี้

 

1. เมื่อมีออเดอร์เข้าเลือก “ออเดอร์วันนี้” บนหน้าหลัก Wongnai Merchant App 

2. เลือกแถบออเดอร์ที่ต้องการ

3. หากไม่สามารถรับออเดอร์ได้ ให้เลือก “ยกเลิกออเดอร์” แนะนำให้ร้านโทรแจ้งลูกค้าก่อนเสมอเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า

4. จากนั้นระบุเหตุผลที่ต้องการยกเลิก โดยมี 4 ตัวเลือกดังนี้

  4.1. เมนูสินค้าหมดชั่วคราว เลือก “ของหมด” จากนั้นเลือกเมนูที่หมดเพื่อให้ระบบทำการปิดเมนูชั่วคราว  

  4.2. หน้าร้านยุ่ง ทำออเดอร์ไม่ทัน เลือก “ปิดชั่วคราว 1 ชม.” และร้านจะกลับมาเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อครบ 1 ชั่วโมง

  4.3. ปิดร้านไม่รับออเดอร์ เลือก “ร้านปิด” จากนั้น เลือกช่วงวันที่ร้านปิด เพื่อป้องกันไม่ให้ออเดอร์เข้าในช่วงเวลานั้นๆ

  4.4. หรือเหตุผลอื่นๆ เลือก “อื่นๆ (ระบุ)”  จากนั้นระบุเหตุผลที่ไม่สามารถรับออเดอร์เช่น ไฟดับ แก๊สหมด 

5. เมื่อเลือกเหตุผลแล้ว ออเดอร์จะถูกยกเลิกในทันที