14

วิธียกเลิกออร์เดอร์

วิธียกเลิกออเดอร์

กรณีที่ 1: ยกเลิกก่อนกดรับออร์เดอร์

1. กดปุ่ม “ออร์เดอร์วันนี้”

2. กดเลือกออร์เดอร์ ที่ต้องการยกเลิก

3. กด “ยกเลิกออร์เดอร์”

3.1 แนะนำให้โทรแจ้งลูกค้าก่อนยกเลิกทุกครั้ง  เพื่อประสบการณ์ที่ดีในการสั่งซื้อ

4. ระบุเหตุผลในการยกเลิกออร์เดอร์ 

4.1 กรณีที่เลือกเหตุผล “ของหมด” ร้านจะต้องระบุเมนูที่หมด ก่อนกดยกเลิกออร์เดอร์

4.2 กรณีที่เลือกเหตุผล “ร้านค้ากำลังยุ่ง (ปิด 1 ชม.)” ระบบจะปิดร้านเป็นเวลา 1 ชม. โดยอัตโนมัติ

4.3 กรณีที่เลือกเหตุผล “ร้านปิด” ร้านจะต้องกำหนดวันปิดร้าน เพื่อป้องกันออร์เดอร์เข้าในช่วงปิดบริการ

4.4 กรณีที่เลือกเหตุผล “ระบุเหตุผลด้วยตัวเอง” ร้านจะต้องพิมพ์เหตุผลก่อนกดยกเลิกออร์เดอร์

5. เมื่อระบุเหตุผลการยกเลิกเรียบร้อยแล้ว สถานะการยกเลิกออร์เดอร์จะปรากฎด้านล่างหน้าจอ

กรณีที่ 2: ยกเลิกหลังกดรับออร์เดอร์

2.1 ยกเลิกออร์เดอร์ทั้งหมด

1. กดปุ่ม “ออร์เดอร์วันนี้”

2. ไปที่แถบ “กำลังเตรียม” จากนั้นกดเลือกออร์เดอร์ที่ต้องการยกเลิก

3. กดปุ่ม “แก้ไขหรือยกเลิกออร์เดอร์”

4. กด “ยกเลิกออร์เดอร์นี้”

5. ระบุเหตุผลในการยกเลิกออร์เดอร์ และโทรแจ้งลูกค้าก่อนกดยกเลิก 

5.1 กรณีที่เลือกเหตุผล “ของหมด” ร้านจะต้องระบุเมนูที่หมด ก่อนกดยกเลิกออร์เดอร์

5.2 กรณีที่เลือกเหตุผล “ร้านค้ากำลังยุ่ง/ยังไม่พร้อมส่ง” ระบบจะปิดร้านโดยอัตโนมัติ โดยร้านสามารถระบุเวลาเปิดใหม่ได้ตามต้องการ

5.3 กรณีที่เลือกเหตุผล “ร้านใกล้จะปิด” ระบบจะทำการปิดร้านโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันออร์เดอร์เข้าในช่วงเวลาดังกล่าว

5.4 กรณีที่เลือกเหตุผล “ร้านปิด” ระบบจะทำการปิดร้านโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันออร์เดอร์เข้าในช่วงเวลาดังกล่าว หากร้านปิดมากกว่า 1 วัน สามารถเลือก “ปิดร้านมากกว่า 1 วัน” เพื่อกำหนดวันหยุดร้าน

5.5 กรณีที่เลือกเหตุผล “ระบุเหตุผลด้วยตัวเอง” ร้านจะต้องพิมพ์เหตุผลก่อนกดยกเลิกออร์เดอร์

6. เมื่อกดยกเลิกเรียบร้อยแล้ว สถานะการยกเลิกออร์เดอร์จะปรากฎด้านล่าง โดยร้านสามารถกด “ดูรายละเอียด” เพื่อดูรายละเอียดออร์เดอร์ที่ทำการยกเลิก

2.2 แก้ไข/ยกเลิกออร์เดอร์บางรายการ

1. กดปุ่ม “ออร์เดอร์วันนี้”

2. ไปที่แถบ “กำลังเตรียม” จากนั้นกดเลือกออร์เดอร์ที่ต้องการแก้ไข/ยกเลิกบางรายการ

3. กด “แก้ไขหรือยกเลิกออร์เดอร์”

4. กดปุ่ม “แก้ไขบางรายการ”

5. โทรแจ้งลูกค้า แก้ไขรายการ จากนั้นกด “เปลี่ยนแปลง

5.1 โทรแจ้งลูกค้าก่อนทำการแก้ไขรายการ

5.2 กดสัญลักษณ์ (+) หรือ (-) เพื่อเพิ่มลดจำนวน

5.3 กด “แก้ไขตัวเลือก” เพื่อแก้ไขตามความต้องการของลูกค้า

5.4 กด “เพิ่มรายการใหม่” หากจำเป็นต้องเพิ่มรายการ

6. เมื่อแก้ไขออร์เดอร์เรียบร้อยแล้ว สถานะการแก้ไขจะปรากฎด้านล่าง

ยกเลิกออร์เดอร์ บนแอปฯ Wongnai Merchant App (WMA) คลิกที่นี่

หากมีคำถามหรือข้อสงสัย สามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้ผ่านทาง Live Chat หรือปุ่ม “ศูนย์ช่วยเหลือ”