FoodStory POS Classroom

บทเรียนแนะนำ

ดูบทเรียนทั้งหมด

หัวข้อทั้งหมด

ระบบจัดการร้านอาหาร
อันดับ 1 ของไทย

เพิ่มยอดขาย

บทเรียนแต่ละระดับ

เริ่มต้นใช้งานเครื่อง FoodStory POS

ดูบทเรียนทั้งหมด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสินค้าควบคุมตามกฎหมาย ห้ามจำหน่าย บน LINE MAN

ร้านค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบว่าสินค้าที่จำหน่ายบน LINE MAN นั้นเป็นไปตามกฎหมาย และกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อผลประโยชน์ของทางร้าน กรุณาศึกษาข้อกำหนด และเงื่อนไขสินค้าควบคุมตามกฎหมายของ LINE MAN ให้ครบถ้วน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดก่อน ลงขายอาหารหรือสินค้าผ่าน LINE MAN

อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข