11

วิธีใส่ที่อยู่ร้าน

วิธีการแก้ไขข้อมูลร้านบน Wongnai Merchant App 

เพื่อให้คนขับ LINE MAN สามารถไปรับอาหารหรือสินค้าได้ถูกต้องตามตำแหน่งของร้าน 

  1. เลือก แก้ไขข้อมูลร้าน” บนหน้าหลัก Wongnai Merchant App
  2. เลือก “แก้ไข” ที่แถบ “ที่อยู่ ช่องทางติดต่อ” 
  3. กดที่รูปแผนที่เพื่อเลื่อนหมุดเลือกตำแหน่งร้านให้ถูกต้อง หรือพิมพ์ชื่อร้าน หรือค้นหาร้านของคุณจาก Map โดยพิมพ์ชื่อร้านหรือสถานที่ใกล้เคียง จากนั้นกดบันทึก
  4. สามารถใส่เส้นทางหรือจุดสังเกตเพิ่มเติมเพื่อให้คนขับหาร้านของคุณได้อย่างรวดเร็ว และกดบันทึกอีกครั้ง

หมายเหตุ : หลังจากกดบันทึกข้อมูลแล้ว ระบบจะใช้เวลาประมาณ 5-10 นาทีก่อนแสดงผลบน LINE MAN