5

วิธีจัดการสาขา

วิธีเพิ่มสาขาด้วยตนเอง ผ่าน Wongnai Merchant App

กรณีที่ปัจจุบัน ร้านมีสาขาเดียว

  1. กดปุ่ม “ตั้งค่า” บนหน้าแรกของ Wongnai Merchant App
  2. เลือก “เพิ่มสาขา” จากนั้นดำเนินการตามขั้นตอน วิธีเปิดร้านบน LINE MAN

กรณีที่ปัจจุบัน ร้านมีหลายสาขา

  1. เลือก “เพิ่มสาขา” ที่หน้า จัดการสาขา จากนั้นดำเนินการตามขั้นตอน วิธีเปิดร้านบน LINE MAN

หากร้านต้องการเปลี่ยนสาขาเพื่อใช้งาน Wongnai Merchant App สามารถทำได้ง่าย ๆ ใน 2 คลิก!

  1. กดรูปปกร้านบริเวณมุมซ้ายบนของ Wongnai Merchant App หน้าแรก เพื่อเปลี่ยนสาขา
  2. เลือกสาขาที่ต้องการใช้งาน

หากมีคำถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้ผ่านทางปุ่ม “ศูนย์ช่วยเหลือ”