1

วิธีใช้โหมดทดลองกดรับออเดอร์ LINE MAN / LINE MAN MART

วิธีใช้งานโหมดทดลองออเดอร์

ใช้งานโหมดทดลองออเดอร์เพื่อเรียนรู้วิธีการรับจากออเดอร์ทดสอบ

  1. เลือก “ศูนย์ช่วยเหลือ” บนหน้าหลัก Wongnai Merchant App
  2. คลิกปุ่มด้านหลังเพื่อเข้าสู่โหมดทดลอง 
  3. เลือก “ออเดอร์วันนี้” 
  4. เลือก “สร้างออเดอร์ทดสอบ” เพื่อเริ่มเรียนรู้วิธีการรับออเดอร์ เมื่อมีออเดอร์เข้าแล้วร้านสามารถทดลองกดรับออเดอร์ได้ทันที

หมายเหตุ : เมื่อใช้งานโหมดทดลองออเดอร์ ออเดอร์ทั้งหมดจะเป็นออเดอร์ทดสอบ และจะไม่แสดงออเดอร์จริง อย่าลืม! กดออกจากโหมดทุกครั้งเมื่อใช้งานเรียบร้อยแล้ว