ร้านสะดวกกว่าเดิม! ด้วยระบบหักยอดค้างชำระอัตโนมัติ ปิดยอดง่าย หายห่วงเรื่องลืมจ่ายคืน

ฟีเจอร์ใหม่! ระบบหักยอดค้างชำระอัตโนมัติจาก LINE MAN ร้านสะดวกสบาย หักจ่ายให้เลย

ระบบหักยอดค้างชำระอัตโนมัติคืออะไร ?

ตัวช่วยร้านค้าปิดยอดค้างชำระอัตโนมัติ โดยหักจากยอดเงินคงเหลือผ่านระบบ E-Payment บน แอปฯ Wongnai Merchant App

3 ข้อดีของ “ระบบหักยอดค้างชำระอัตโนมัติ”

 • อำนวยความสะดวกให้กับร้าน โดยร้านไม่จำเป็นต้องสแกนจ่ายเอง เมื่อได้รับใบแจ้งหนี้ เนื่องจาก ระบบจะทำการหักจากระบบ E-Payment ให้โดยอัตโนมัติ 
 • หลีกเลี่ยงการถูกปิดร้าน เมื่อร้านลืมสแกนจ่ายยอดค้างชำระ 
 • รักษาเครดิตการชำระเงินของร้าน เพื่อให้ร้านได้รับสิทธิประโยชน์จาก LINE MAN อย่างต่อเนื่อง 

วิธีตรวจสอบยอดค้างชำระ 

ร้านสามารถตรวจสอบยอดค้างชำระได้ด้วยตัวเองบน Wongnai Merchant App ตามวิธี ดังนี้ 

 • กดแบนเนอร์ข้อความแจ้งเตือน “คุณมียอดค้างชำระ”
 • กดปุ่ม “การชำระเงิน"
 • ตรวจสอบยอดค้างชำระ 

กรณีมียอดค้างชำระ

กดปุ่ม “จ่ายผ่าน QR” ร้านสามารถสแกนจ่ายผ่าน QR Code ได้ตามปกติ 

กรณีไม่มียอดค้างชำระ

ระบบได้ทำการหักชำระอัตโนมัติเรียบร้อยแล้ว 

วิธีคำนวณการหักจ่ายของ  “ระบบหักยอดค้างชำระอัตโนมัติ”

 • กรณีร้านมีใบแจ้งหนี้ค้างชำระมากกว่า 1 ใบ ระบบจะเลือกชำระใบแจ้งหนี้ที่เก่าที่สุดก่อนเสมอ และชำระได้วันละ 1 ใบเท่านั้น
 • ร้านจะถูกหักชำระเมื่อมียอดเงินคงเหลือในระบบ E-Payment ตั้งแต่ 1 บาท ขึ้นไป
 • กรณีที่ร้านในใบแจ้งหนี้ใบนั้น ๆ มีการเปลี่ยนแปลง เช่น ร้านเซ้ง เปลี่ยนชื่อเจ้าของ ระบบจะไม่ทำการหักยอดค้างชำระอัตโนมัติ

กรณีจ่ายซ้ำ ร้านค้าจะได้รับเงินคืนอัตโนมัติ โดยแบ่งออกเป็น 2 รอบ ดังนี้ 

กรณีจ่ายซ้ำในวันที่ 29 ของเดือนก่อนหน้า จนถึงวันที่ 13 ของเดือนปัจจุบัน 

 • ร้านจะได้รับเงินคืนภายในวันที่ 15 ของเดือนปัจจุบัน

กรณีจ่ายซ้ำในวันที่ 14 ถึง 28 ของเดือนปัจจุบัน

 • ร้านจะได้รับเงินคืนในวันสุดท้ายของเดือนปัจจุบัน

โดยระบบหักยอดค้างชำระอัตโนมัติจะเริ่มใช้งาน ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป 

กรณีมีหลายสาขา จะถูกหักชำระอย่างไร ? 

หากร้านมีหลายสาขาและรวมใบแจ้งหนี้กัน ระบบจะเริ่มทำการหักชำระจาก สาขาที่มียอดเงินคงเหลือมากที่สุด ไปยัง สาขาที่มียอดเงินคงเหลือน้อยที่สุด ตามลำดับ จนกว่าจะครบจำนวนยอดค้างชำระ

ร้านสามารถดูรายละเอียดการหักยอดค้างชำระอัตโนมัติได้ 3 ช่องทาง 

ช่องทางที่ 1 ฟีเจอร์ “การเงิน” บน Wongnai Merchant App 

ช่องทางที่ 2 อีเมลสรุปรายงานยอดงานยอดขายรายวัน 

ช่องทางที่ 3 อีเมลสรุปรายงานยอดขายประจำเดือน

ตรวจสอบยอดค้างชำระ บนแอปฯ Wongnai Merchant App (WMA) คลิกที่นี่