8

การรับและยกเลิกออร์เดอร์เดลิเวอรี

การรับและยกเลิกออร์เดอร์เดลิเวอรี

การรับออเดอร์ในโหมด “กดรับออร์เดอร์ด้วยตนเอง”

1.เมื่อมีออร์เดอร์เข้ามาแล้วให้ทางร้านตรวจสอบรายการอาหารก่อนกด “รับออร์เดอร์”

2.เมื่อกด “รับออร์เดอร์” เรียบร้อยแล้วให้ทางร้านเลือกเวลาที่ทางร้านใช้จัดเตรียมออร์เดอร์

3.หากกดเลือก “ปฎิเสธออร์เดอร์” ระบบจะให้ทางร้านใส่เหตุผลในการยกเลิก


การรับออเดอร์ในโหมด “รับออร์เดอร์อัตโนมัติ”

ระบบจะพิมพ์ใบออร์เดอร์และใบเสร็จทันทีหลังจากมีออร์เดอร์เข้ามา ทางร้านไม่จำเป็นต้องกด “รับออเดอร์” ด้วยตนเอง แต่ไม่สามารถ “กดปฎิเสธออร์เดอร์” ได้

การรับออเดอร์ในโหมด “รับออร์เดอร์อัตโนมัติ”

1.ระบบจะข้ามโหมดจาก “ออร์เดอร์ใหม่” และจะเข้าไปยังโหมด “กำลังเตรียมอาหาร” ทันที

2.กด “อาหารพร้อมส่ง” เมื่อจัดเตรียมอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว

การยกเลิกออร์เดอร์

หากทางร้านกดรับออร์เดอร์แล้วหรืออยู่ในโหมด “รับเดลิเวอรีอัตโนมัติ” ซึ่งหากทางร้านไม่สามารถจัดเตรียมออร์เดอร์ได้ให้ทางร้านเลือก “ยกเลิกออร์เดอร์”

โดยระบบจะอนุญาตให้ทางร้านค้ายกเลิกออร์เดอร์ได้โดยมีเงื่อนไขดังนี้

  • ต้องยกเลิกภายใน 8 นาทีหลังจากรับออร์เดอร์เข้ามาแล้ว
  • มีสิทธิ์ในการยกเลิกได้ทั้งหมด 7 ครั้ง / อาทิตย์ ระบบจะ reset สิทธิ์ทุกๆเที่ยงคืนวันจันทร์

บริหารร้านง่าย ทุกที่ ทุกเวลา ดาวน์โหลด Wongnai POS Manager App คลิกเลย