2

วิธีการตั้งค่ารอบการขาย และการเปิดรอบการขาย

วิธีการตั้งค่ารอบการขาย และการเปิดรอบการขาย

1. หลังจากที่เข้าสู่ระบบ FoodStory POS ผ่านแอปพลิเคชั่น FoodStory Owner บน iPad เรียบร้อยแล้ว ร้านค้าสามารถกดปุ่มรูปดาวทางด้านซ้ายมือ และเลื่อนลงมาให้เจอคำว่า “การตั้งค่า” หรือสัญลักษณ์รูปฟันเฟือง

2. จากนั้นเลือกหัวข้อ “ถาดเก็บเงิน” การตั้งค่าถาดเก็บเงินในกรณีที่บางร้านมีเงินทอนในแต่ละวันเท่ากัน ทางร้านสามารถระบุจำนวนเงินทอน หรือเงินเริ่มต้นในแต่ละวันได้ที่ช่อง “จำนวนเงินเริ่มต้น”

      * ในกรณีที่บางร้านมีเงินทอนไม่เท่ากันในแต่ละวัน ในช่อง “จำนวนเงินเริ่มต้น” ร้านค้าสามารถใส่เป็นเลขศูนย์ได้เช่นกัน 
     * ในกรณีที่บางร้านเงินทอนไม่เท่ากันในแต่ละวัน เวลาเปิดรอบการขายตอนเปิดร้าน ให้ร้านค้าระบุจำนวนเงินทอนที่มีอยู่จริงเข้าไปในขั้นตอนของการเปิดรอบการขายได้เลย และหากร้านค้าต้องการตรวจสอบรายการที่เปิดอยู่ก่อนหน้าที่จะปิดรอบ สามารถกดเปิดปุ่ม “ตรวจสอบบิลที่เปิดอยู่ก่อนปิดรอบ” ได้เลย 

3. ถัดมาคือปุ่ม “แสดงข้อมูล” จะเป็นการแสดงรายละเอียดยอดเงินเข้า ยอดเงินออก หรือ รายรับ รายจ่าย ของร้านค้า หากไม่ต้องการให้แสดงรายละเอียดก็สามารถกดเพื่อปิดได้

- หัวข้อ “พนักงานรับเงินจ่ายเงินหลายคน” สำหรับในกรณีที่บางร้านมีพนักงานหลายคนในการรับเงินจากลูกค้า ก็สามารถมากดเปิดปุ่มนี้เพื่อสรุปการรับเงินของพนักงานว่า พนักงานแต่ละคนรับเงินมากี่บาท

- หัวข้อ “แก้ไขบิล” หากทางร้านค้าไม่ต้องการให้แก้ไขบิลที่เปิดในรอบบิลอื่น ๆ ก็สามารถกดเปิดปุ่ม “แก้ไขบิลได้เฉพาะรอบที่เปิดอยู่” ได้ 

- หัวข้อ “อีเมล” ใช้สำหรับการส่งอีเมลสรุปยอดการขายอัตโนมัติหลังการปิดรอบการขายในแต่ละวัน หากต้องการเพิ่มอีเมลผู้ที่จะได้รับรายงานยอดขาย สามารถเพิ่มได้ที่ปุ่มตั้งค่าอีเมลจากนั้นใส่อีเมลที่ต้องการ และกดปุ่มเพิ่มได้ (ในทุก ๆ ครั้งที่มีการปิดรอบการขาย อีเมลที่ระบุในช่องนี้จะได้รับไฟล์สรุปรายงานการขายโดยอัตโนมัติ หรือหากต้องการลบอีเมลใดออก สามารถกดลบได้ที่นี่เช่นกัน โดยสามารถใส่อีเมลล์ในการรับข้อมูลการปิดรอบการขายได้สูงสุด 10 อีเมลล์

- หัวข้อ “หมวดหมู่” เป็นวิธีการตั้งค่าหัวข้อของรายรับรายจ่ายในแต่ละวันของทางร้าน ว่ามีการนำเงินเงินเข้าหรือเงินออกไปสำหรับค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง หากเป็นค่าใช้จ่ายประจำ เช่น การเพิ่มเงินทอน ร้านค้าสามารถระบุในหัวข้อนี้ได้ทันที จากนั้นทำการกดปุ่มตกลงสีเขียวเป็นอันเสร็จสิ้นการเพิ่มหมวดหมู่

- หัวข้อ “เปิดถาดเก็บเงิน”ในกรณีที่ทางร้านต้องการให้ลิ้นชักเก็บเงินเปิดอัตโนมัติเมื่อมีการชำระเงินจากลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านเงินสด เงินโอน หรือบัตรเครดิตต่าง ๆ ร้านค้าสามารถเลือกเปิดได้ในหัวข้อนี้ 

4. เมื่อตั้งค่าหัวข้อต่าง ๆ เสร็จสิ้นแล้ว จากนั้นให้ร้านค้าทำการกดปุ่มตกลงสีเขียว ด้านบนทางขวามือได้ทันที

5. หลังจากนั้นทำการกดลูกศรย้อนกลับ กดปุ่มรูปดาว 1 ครั้ง และเลื่อนลงมาให้เจอคำว่า “ถาดเก็บเงิน” เพื่อทำการระบุจำนวนเงินเริ่มต้นหรือเงินทอน

6. จากนั้นกดปุ่มตกลง 1 ครั้ง และกดยืนยันการเปิดรอบ