7

วิธีการชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน

1. หลังจากที่ลูกค้าทานอาหารเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้ว ให้ทางร้านกดไปที่ icon โต๊ะของลูกค้าที่ต้องการที่จะชำระเงิน

2. จากนั้นกดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ 1 ครั้ง เพื่อนำใบแจ้งหนี้ไปแจ้งกับลูกค้าเพื่อให้ทราบว่าลูกค้าจะต้องชำระเงินทั้งหมดเท่าไหร่

3. หลังจากนำใบแจ้งหนี้ไปให้ลูกค้าที่โต๊ะเรียบร้อยแล้ว ให้ทางร้านกดปุ่ม จ่าย ได้เลย

หากลูกค้าต้องการชำระเป็นเงินสด

1. ทางร้านสามารถนำยอดเงินสดที่ได้รับมากรอกลงไปในช่องจำนวนราคาทางด้านขวามือ และกดปุ่มเงินสดสีเขียวทางด้านล่าง เพื่อพิมพ์เสร็จให้กับลูกค้า

2. ในขณะเดียวกันที่หน้าจอ iPad ก็จะมีการแสดงยอดเงินทอนบอกด้วยเช่นกัน หากมีการทอนเงินให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว

3. จากนั้นให้ทางร้านกดปุ่ม เสร็จสิ้น สีเขียวได้เลย เป็นอันเสร็จสิ้นวิธีการชำระเงินรูปแบบเงินสด

ในกรณีร้านมีถาดเก็บเงิน ถาดจะเปิดออกอัตโนมัติเมื่อกดชำระเงินสด เพื่อให้ทางร้านทอนเงิน และ เก็บเงิน หลังจากทอนเงินเรียบร้อย สามารถดันถาดเก็บเงินเก็บได้เลย

หากลูกค้าต้องการชำระเงินรูปแบบเครดิต เงินโอน หรือการสแกนคิวอาร์โค้ด

1. ให้ทางร้านค้าตรวจสอบยอดเงินให้เรียบร้อยแล้วกดปุ่ม จ่าย

2. จากนั้นให้ทางร้านกดปุ่ม เครดิต สีฟ้าด้านล่างเพื่อเลือกวิธีการชำระเงินที่ทางลูกค้าต้องการชำระ

3. จากนั้นให้ทางร้านกดปุ่ม เสร็จสิ้น สีเขียว เป็นอันเสร็จสิ้นวิธีการชำระเงินรูปแบบเครดิต เงินโอน หรือการสแกนคิวอาร์โค้ด