เช็กให้ชัวร์! แจก 3 วิธีสังเกตอาหารปนเปื้อนสารฟอร์มาลิน

ห้องเรียนร้านค้า LINE MAN Wongnai จะมาแนะนำ 3 วิธีสังเกต "ฟอร์มาลิน" ปนเปื้อนในอาหาร ให้ร้านเลือกวัตถุดิบได้อย่างปลอดภัย มีวิธีอะไรบ้าง ไปดูกันเลย

ฟอร์มาลิน เป็นสารปนเปื้อนในอาหารที่ส่งผลต่อสุขภาพ หากได้รับสารสูงเกิน 0.1 ppm จะทำให้เกิดอาการระคายเคืองต่อตา จมูกและทางเดินหายใจ และหากได้รับปริมาณสูงเกิน 100 ppm อาจทำให้หมดสติ และเสียชีวิตได้ หรือหากได้รับปริมาณน้อยในระยะยาว จะทำให้เกิดผลเสียกับระบบต่าง ๆ ของร่างกาย หรือก่อให้เกิดมะเร็งได้

โดยปกติฟอร์มาลินมักจะพบได้ในอาหารทะเล เนื้อสัตว์ ผักสด และผลไม้ ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าสามารถสังเกตอาหารปนเปื้อนง่าย ๆ ด้วยวิธีดังนี้

  • ไม่ควรซื้อเนื้อสัตว์ที่ยังมีลักษณะสด แม้ถูกแสงแดด หรือลมเป็นเวลานาน
  • ไม่ควรซื้ออาหารทะเลที่มีเนื้อแข็งบางส่วน เปื่อยยุ่ยบางส่วน
  • ไม่ควรซื้อผัก และผลไม้ที่มีลักษณะแข็ง เขียว กรอบ หรือสดผิดปกติ ให้ลองดมที่ใบ ผล หรือหักก้านดม หากมีกลิ่นจนแสบจมูกแสดงว่ามีฟอร์มาลินปนเปื้อน

ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย แนะนำให้พ่อค้าแม่ค้าล้างวัตถุดิบให้สะอาดก่อนปรุงทุกครั้ง และหากสงสัยว่าวัตถุดิบปนเปื้อน ไม่ควรนำมาประกอบอาหารหรือรับประทานโดยเด็ดขาด