ประเมินสถานการณ์ข้าวสาร ปัจจุบันราคาดี แต่ต้องจับตาดูต่อไป!

หลังจากที่อินเดียประกาศห้ามส่งออกชั่วคราว ส่งผลกระทบต่อราคาข้าวทั่วโลก กรมการค้าภายในเผยว่า ราคาข้าวไทยปรับขึ้นเล็กน้อย และขณะนี้เริ่มนิ่งแล้ว จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการข้าวตรึงราคาจำหน่าย เพื่อลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี โดยราคาข้าว ณ ปัจจุบัน เป็นดังนี้

ราคาข้าวถุง (18 สิงหาคม 2566)

  • ข้าวหอมมะลิถุง 5 กิโลกรัม เฉลี่ย 210 บาทต่อถุง เทียบกับปีก่อนที่ 209 บาทต่อถุง
  • ข้าวขาว 100% ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 117.94 บาทต่อถุง เทียบกับปีก่อนที่ 119 บาทต่อถุง

ทั้งนี้ สมาคมโรงสีข้าวไทยยืนยันที่จะจัดส่งข้าวสารให้กับสมาชิกของสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการผลิตข้าวถุงออกสู่ตลาด ป้องกันปัญหาข้าวสารขาดแคลน หากมีความจำเป็น กรมการค้าภายในจะร่วมมือกับ 2 สมาคม จัดทำข้าวถุงราคาถูกออกมาจำหน่าย ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น รถโมบายพาณิชย์สถานที่ราชการ ห้างท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการซื้อข้าว

พ่อค้าแม่ค้าอย่าลืมติดตามสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ และหากพบว่ามีการปรับราคาจำหน่ายข้าวสูงเกินสมควร สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด