รับออร์เดอร์แล้วแต่บางเมนูไม่พร้อมขาย! แก้ไขออร์เดอร์ให้ลูกค้าได้บน Wongnai Merchant App

หากรับออร์เดอร์แล้วแต่วัตถุดิบหมด หรือเมนูไม่พร้อมขาย แก้ไขออร์เดอร์ได้ง่าย ๆ ดังนี้

ของหมดอย่าพึ่งกดยกเลิก! เพียงติดต่อลูกค้า และทำการแก้ไขออร์เดอร์ ช่วยรักษาอัตราการยกเลิกออร์เดอร์ได้ 

วิธีแก้ไขออร์เดอร์หลังจากรับออร์เดอร์แล้ว 

ร้านทำได้ด้วยตนเองบน Wongnai Merchant App ดังนี้ 

1.กดปุ่ม “แก้ไขรายการ”

 2.เลือกแก้ไขรายการที่ต้องการเปลี่ยนแปลง และกดปุ่ม “เปลี่ยนแปลง” 

ในกรณีที่ลูกค้าชำระผ่านโมบายแบงก์กิ้ง (Moblie Banking)

ยอดชำระรวมหลังจากแก้ไขออร์เดอร์ จะต้องไม่เกินยอดรวมก่อนหน้า ที่ลูกค้าจ่ายเข้ามา หากยอดเกิน ร้านจะต้องกดปุ่ม “ย้อนกลับเพื่อแก้ไขรายการ” และแจ้งให้ลูกค้าแก้ไขยอดสั่งซื้อใหม่ 

กรณีที่ต้องการแก้ไขตัวเลือก 

1.กด “แก้ไขตัวเลือก”

 2.เลือกตัวเลือกใหม่ และกด “บันทึก”

เพียงเท่านี้! ก็ช่วยร้านรักษาอัตราการยกเลิกออร์เดอร์ได้ ช่วยเพิ่มคุณภาพร้านให้ดีขึ้นอีกด้วย 

แก้ไขออร์เดอร์ให้ลูกค้าได้บนแอปฯ Wongnai Merchant App คลิกที่นี่