17

[Full Service] เปิดใช้งานฟีเจอร์โต๊ะและการสั่งออร์เดอร์

Full Service หรือร้านค้าประเภทกินก่อนจ่าย

เนื่องจากทางร้านจำเป็นต้องระบุว่าลูกค้าแต่ล่ะท่านนั่งที่โต๊ะไหน ทางร้านจึงจำเป็นต้องทำการเปิดใช้งานฟีเจอร์ "โต๊ะ" ก่อน

เปิดใช้งานฟีเจอร์โต๊ะที่นั่ง
1.เลือกหัวข้อ "ตั้งค่า"

2.เลือกหัวข้อ "จัดการโต๊ะ"

2.1 ทางร้านสามารถแก้ไขชื่อพื้นที่ได้ในหัวข้อนี้ โดยชื่อพื้นที่จะแสดงผลบนบิลใบเสร็จด้วยหากนึกไม่ออกให้ใช้คำว่า "โต๊ะ" ตามภาพได้เลย

2.2 หากต้องการสร้างโซนใหม่เพิ่มขึ้นมาให้เลือก "สร้างพื้นที่ใหม่"

2.3 ปุ่มสำหรับลบโซนที่สร้างขึ้นมา

เมื่อตั้งค่าทั้งหมดเรียบร้อยแล้วให้ทางร้านกด "บันทึก"

การสั่งออร์เดอร์
1.กดเลือกหมายเลขโต๊ะที่ต้องการสั่งออร์เดอร์

2.ใส่จำนวนลูกค้าที่นั่งโต๊ะและกด "สั่งอาหาร"

3.เมื่อสั่งออร์เดอร์ตามรายการที่ลูกค้าสั่งเรียบร้อยแล้วให้ทางร้านเลือก "ส่งรายการ"

4.ระบบจะแสดงว่ามีโต๊ะเปิดอยู่ และ มีลูกค้านั่งอยู่กี่ท่าน

โดยทางร้านสามารถจัดการกับข้อมูลบนโต๊ะเพิ่มเติมได้

4.1 ปุ่มสำหรับการแก้ไขข้อมูลโต๊ะหรือพิมพ์ใบเสร็จ

4.2 ปุ่มสำหรับต้องการชำระเงินหรือสั่งอาหารเพิ่ม

บริหารร้านง่าย ทุกที่ ทุกเวลา ดาวน์โหลด Wongnai POS Manager App คลิกเลย