เปิดเทคนิควางแผนการตลาดอย่างง่าย เห็นผลดี ออร์เดอร์พุ่งปัง พร้อมตัวอย่างเซตขายดีคู่ “โค้ก”

coke-how-to-create-marketing-plan

หลังจากที่ยุคโควิด-19 เริ่มซาไปนั้น วงการธุรกิจร้านอาหารก็เริ่มกลับมามีการแข่งขันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การวางแผนการตลาดที่ดี จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยร้านค้าให้โปรโมตกิจกรรมทางการตลาดได้ดียิ่งขึ้น เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้ได้ตรงจุด และนำผลไปต่อยอดทำการตลาดครั้งอื่น ๆ อีกต่อไปได้

โดยก่อนอื่น เรามาทำความรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่า แผนการตลาด กันก่อน ว่าคืออะไร และมีไว้ใช้เพื่ออะไร

แผนการตลาด คือ การวางแผนแนวทางการทำตลาดให้เป็นไปตามจุดประสงค์ที่ต้องการ โดยสามารถบอกภาพรวม และทิศทางการดำเนินงานได้ ช่วยให้เจ้าของร้านอาหารโปรโมตร้านได้ดียิ่งขึ้น 

โดยการทำแผนการตลาดให้เห็นผลดี มี 6 ขั้นตอนนี้ ดังนี้ 

1. ศึกษาผู้บริโภคก่อนทำการตลาด

การศึกษาผู้บริโภค เป็นสิ่งแรก และสิ่งสำคัญที่ร้านค้าจะต้องทำก่อนเริ่มทำการวางแผนการโปรโมตใด ๆ ในร้านเลย เนื่องจากจะช่วยให้เราได้รู้จักพฤติกรรม และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า เพื่อนำข้อมูลมาต่อยอดในการตั้งเป้าหมาย โดยเราอาจจะศึกษาผู้บริโภคได้ด้วยวิธีง่าย ๆ เช่น ศึกษาจากลูกค้าที่ร้าน สัมภาษณ์ลูกค้า หรือจัดทำแบบสอบถามให้ลูกค้าให้คะแนน

2. ตั้งเป้าหมายการทำตลาด

หลังจากศึกษาผู้บริโภคแล้ว ขั้นตอนต่อไปที่เราจะต้องทำ คือการกำหนดว่าการทำตลาดครั้งนี้ต้องการจะทำเพื่ออะไร เพื่อให้ได้วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และทำการตลาดให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตัวอย่างการตั้งเป้าหมายการทำตลาด เช่น เพิ่มยอดขายเดลิเวอรี ขยายธุรกิจให้ใหญ่ขึ้น เพิ่มจำนวนลูกค้า โดยการตั้งเป้าหมายการทำตลาดที่ดีควรจะเลือกเป้าหมายที่สามารถทำได้ง่ายจากทรัพยากรที่เรามีอยู่ด้วย 

3. กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ

เมื่อตั้งเป้าหมายได้แล้ว ต่อมาเราจะต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการทำการตลาดให้บรรลุผล โดยร้านค้าสามารถนำข้อมูลจากการศึกษาผู้บริโภคมาช่วยให้เลือกกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น เป้าหมายการทำตลาด คือ การเพิ่มยอดขายเดลิเวอรี ดังนั้นกลุ่มเป้าหมายอาจเป็นกลุ่มลูกค้าคอนโดที่อยู่ใกล้ร้าน เนื่องจากเป็นกลุ่มลูกค้าที่สั่งบ่อย ต้องการความสะดวกสบายเป็นหลัก 

4. สร้างกลยุทธ์ทางการตลาด

หลังจากได้เป้าหมาย และกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการแล้ว การสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าจะไม่เป็นเรื่องยากอีกต่อไป เพียงนำไอเดียทางการตลาดที่มีให้เห็นอยู่อย่างมากมาย มาปรับใช้แค่ให้เหมาะสม โดยอาจออกแบบเองเพิ่มเติมให้เข้ากับตัวแบรนด์ร้านเรามากขึ้น เพียงเท่านี้ก็สามารถทำการตลาดโปรโมตได้ง่าย ๆ แล้ว เช่น การจัดทำโปรโมชัน สำหรับลูกค้าคอนโดที่คำนึงถึงความสะดวกสบาย โปรโมชันที่เหมาะสม เช่น โปรโมชันทานคนเดียว หรือโปรโมชันซื้อ 1 แถม 1

5. กำหนดเป้าเพื่อติดตามผล

อีกสิ่งหนึ่งที่หลาย ๆ แบรนด์ร้านอาหารมักจะมองข้าม และส่งผลให้ทำการตลาดได้ไม่ตอบโจทย์ลูกค้า นั่นคือ การกำหนดเป้าหมายเพื่อติดตามผล เพราะนอกจากจะมีเป้าหมายใหญ่ ๆ แล้ว เราควรมีเป้าหมายเพื่อติดตามผลระหว่างการทำกลยุทธ์ด้วย เช่น ยอดขายเดลิเวอรีต่อเดือนเพิ่มขึ้น หรือยอดเข้าชมเพจร้านค้ามากขึ้น 

6. สรุปผลลัพธ์ นำไปต่อยอด

สุดท้ายหลังจากสิ้นสุดการกลยุทธ์การทำตลาดของเราแล้ว ร้านค้าควรทำสรุปผลลัพธ์จากการทำการตลาดนั้น ๆ จะได้ดูได้ว่าการทำการตลาดครั้งนี้ประสบความสำเร็จหรือไม่ หากสำเร็จจะได้นำข้อมูลไปต่อยอด และพัฒนาแผนการตลาดใหม่ ๆ ที่ดียิ่งขึ้นไป หรือหากเป็นแผนที่ยังทำได้ไม่ดีพอ ร้านค้าก็จะได้นำผลลัพธ์ไปปรับปรุง ทำแผนใหม่ให้ตรงจุดกว่าเดิม

แผนการตลาดร้านค้าฉบับมือใหม่ ที่เข้าร่วมแคมเปญ “มื้อพิเศษอร่อยซ่ากับโค้ก”

วันนี้เรามาแนะนำตัวอย่างการทำตลาดสำหรับร้านค้าที่ขายเซตเมนูเด็ดคู่ “โค้ก” สร้างแผนรับทรัพย์ จับเงินแสน

โดยสามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้

1. ศึกษาพฤติกรรมลูกค้าที่ร้าน โดยอาจศึกษาได้จากข้อมูล ชีวิตประจำวันทั่วไป เช่น อายุ อาชีพ ช่วงเวลาที่สั่งซื้อ และจำนวนสินค้าที่สั่งต่อครั้ง สิ่งที่มักซื้อคู่กับอาหาร เช่น เครื่องดื่มอย่าง “โค้ก” เป็นต้น

2. ตั้งเป้าหมาย เช่น ต้องการเพิ่มยอดออร์เดอร์เดลิเวอรี หรือเพิ่มยอดเข้าชมร้าน 

3. ออกแบบเซตเมนูอาหารตอบโจทย์ลูกค้า โดยกลุ่มลูกค้าในการจัดเซตนั้นมีให้เลือกมากมาย ร้านค้าอาจเลือกกลุ่มเป้าหมายให้เข้ากับร้านค้ามากที่สุดได้จากกลุ่มเหล่านี้ เช่น ลูกค้าสายปาร์ตี้ สายแฟมิลี่ หรือสายทานคนเดียว อ่านเพิ่มเติมได้ที่ ยิ่งรู้จักลูกค้า ยิ่งขายดี! วิธีจัดโปรโมชันให้โดนใจลูกค้าแต่ละสาย 

4. สร้างกลยุทธ์ จัดเซตเมนูคู่ “โค้ก” พร้อมส่วนลดดึงดูดลูกค้า แล้วทำโฆษณาเปิดการมองเห็นร้านค้า ซึ่งการสร้างเซตคู่โค้กนั้นถือว่าตอบโจทย์ลูกค้าหลากหลายกลุ่ม สามารถนำไปปรับใช้กับกลุ่มเป้าหมายที่เราเลือกได้ง่ายมาก ๆ เลย

5. กำหนดเป้าที่ต้องการติดตามผล เช่น ความคุ้มค่าจากโฆษณาเพิ่มขึ้น x เท่า 

6. สรุปผลจากรายงานการขาย หลังเข้าร่วมแคมเปญ “มื้อพิเศษอร่อยซ่ากับโค้ก” เช่น หลังจากขายเซตคู่ “โค้ก” ได้ยอดออร์เดอร์เดลิเวอรีเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ เพื่อนำข้อมูลไปต่อยอดการทำตลาดให้ดียิ่งขึ้น

ให้ “โค้ก” ช่วยทำการตลาด ดันยอดขายพุ่งแรง

การจัดเซตเมนูคู่ “โค้ก” นอกจากจะเป็นการสร้างกลยุทธ์ง่าย ๆ ที่ตอบโจทย์ลูกค้าหลากหลายกลุ่มแล้ว ร้านค้าที่เข้าร่วมแคมเปญ “มื้อพิเศษอร่อยซ่ากับโค้ก” สามารถทำภารกิจปั้นยอดขาย รับของรางวัลฟรี! สิทธิประโยชน์มากมาย เรียกได้ว่าคุ้ม 2 เท่า ได้มากกว่าทำการตลาดด้วยตัวเองคนเดียว ไม่ว่าจะเป็น

  • คูปองส่วนลดค่าอาหาร 30 บาทสำหรับลูกค้าฟรีจาก “โค้ก” 
  • เครดิตโฆษณาฟรี สำหรับใช้โปรโมตบนแอปฯ LINE MAN 
  • พื้นที่สื่อโปรโมในช่องทางต่าง ๆ จาก “โค้ก” LINE MAN และ Wongnai
  • กรอบตกแต่งเซตเมนูอร่อยซ่ากับ “โค้ก”
  • กรอบโปรโมตแคมเปญ “มื้อพิเศษอร่อยซ่ากับโค้ก”
  • สิทธิพิเศษอื่น ๆ อีกมากมายเมื่อพิชิตภารกิจลับจาก “โค้ก” รวมมูลค่ามากกว่า 5,000,000 บาท

อ่านบทความ พร้อมวิธีพิชิตภารกิจ และรับของฟรีจาก “โค้ก” ต่อ คลิกที่นี่  

จะเห็นได้ว่า เทคนิคการวางแผนการตลาดที่ดีนั้นเป็นเทคนิคที่ทำง่ายมาก แต่หลาย ๆ ร้านมักจะลืมให้ความสำคัญไปจึงอาจทำให้ยังจัดโปรโมชัน ทำโพสต์โปรโมตร้านแล้วยังขายได้ไม่ดี อย่าลืมลองไปปรับใช้ตามนี้กันดูนะครับ

สำหรับพี่ ๆ ร้านค้าที่สนใจอยากสมัครเข้าร่วมแคมเปญมื้อพิเศษอร่อยซ่ากับโค้ก สามารถสมัคร และดูรายละเอียดแคมเปญมื้อพิเศษอร่อยซ่ากับโค้ก คลิกที่นี่ 

เพิ่มเมนูลัดคู่ "โค้ก" บนแอปฯ Wongnai Merchant App (WMA) คลิกที่นี่

สร้างโปรโมชันคู่ "โค้ก" เพื่อนเข้าร่วมแคมเปญ "มื้อพิเศษอร่อยซ่ากับโค้ก" บนแอปฯ Wongnai Merchant App (WMA) คลิกเลย