5

วิธีการย้ายเมนู

วิธีการย้ายเมนู

1. ให้ทางร้านกดที่ icon โต๊ะต้นทางที่มีการสั่งเมนูไปแล้ว เช่น ในที่นี้คือโต๊ะหมายเลข 5

2. จากนั้นกดปุ่ม ย้ายเมนู และกดเลือกเมนูที่ต้องการที่จะย้ายไปที่โต๊ะอื่น ในที่นี้คือโต๊ะหมายเลข 9

3. จากนั้นกดปุ่ม ย้าย ด้านล่าง หลังจากนั้นให้ทางร้านเลือกโต๊ะปลายทางที่จะย้ายเมนูเข้าไปและกดตกลงทางด้านขวามือ 1 ครั้ง

เพียงเท่านี้เมนูจากโต๊ะต้นทางหมายเลข 5 ก็จะถูกย้ายมาไว้ที่โต๊ะปลายทางหมายเลข 9 เรียบร้อย เป็นอันเสร็จสิ้นวิธีการย้ายเมนู