6

วิธีการย้ายโต๊ะ การรวมโต๊ะ และการยกเลิกโต๊ะ

วิธีการ ย้ายโต๊ะ ให้ทางร้านกดไปที่ icon โต๊ะเดิมที่ต้องการจะย้าย หลังจากนั้นกดปุ่ม ย้ายโต๊ะ และกดเลือกโต๊ะที่ทางร้านหรือลูกค้าต้องการจะย้ายไป และกดตกลง 1 ครั้งเพื่อยืนกันการย้ายโต๊ะ

วิธีการ รวมโต๊ะ ให้ทางร้านกดไปที่โต๊ะที่ต้องการจะนำไปรวมกับโต๊ะอื่น หลังจากนั้นกดปุ่ม รวมโต๊ะ และกดเลือกโต๊ะที่ทางร้านต้องการจะนำไปรวม จากนั้นกดตกลง 1 ครั้งเพื่อยืนยันการรวมโต๊ะ

วิธีการ ยกเลิกโต๊ะ ให้ทางร้านกดไปที่โต๊ะที่ต้องการจะยกเลิก จากนั้นกดปุ่ม ยกเลิกโต๊ะ และใส่รหัส PIN เข้าร้าน 4 ตัว เพื่อยืนยันการยกเลิกโต๊ะ