5

การสร้างหมวดหมู่ ตัวเลือก และ เมนู

การสร้างหมวดหมู่,ตัวเลือก และ เมนู

วิธีการสร้างหมวดหมู่

 1. ให้ทางร้านเลือก ”เมนูและโปรโมชัน” จากนั้นเลือก “เพิ่ม/แก้ไขหมวดหมู่”
 2. เลือกไปที่ช่อง “สร้างหมวดหมู่ใหม่”
 3. เมื่อสร้างหมวดหมู่เรียบร้อยแล้วให้กด “บันทึก”

วิธีสร้างตัวเลือก

 1. เลือก “เพิ่ม/แก้ไขตัวเลือก”
 2. กด “สร้างตัวเลือกใหม่”


การสร้างตัวเลือกใหม่

 1. ชื่อตัวเลือก - เป็นชื่อกลุ่มของตัวเลือก เช่น เนื้อสัตว์,ระดับความหวาน
 2. ลูกค้าจำเป็นต้องเลือก - หากไม่มีการกดตัวเลือกมาจะไม่สามารถกดสั่งได้ จำเป็นจะต้องเลือกตัวเลือกนี้ทุกครั้ง
 3. จำนวนช้อยส์ที่เลือกได้
 4. เพิ่มช้อยส์
 5. ราคาชอยส์
  - ราคาเท่าเดิม หากตัวเลือกไม่มีการบวกราคา
  - ราคาเพิ่มขึ้น หากต้องมีการบวกราคาทุกครั้งที่มีการเลือก

การสร้างเมนูและผูกตัวเลือก - ให้ทางร้านเลือก “เพิ่มเมนู”


การเพิ่มเมนู

 1. ชื่อเมนู
 2. หมวดหมู่ (จำเป็นตัวเลือกทุกครั้ง)
 3. รูปภาพเมนู
 4. ช่องทางการขาย
  - หน้าร้านจะเป็นราคาที่่แสดงบนเครื่อง POS
  - LINE MAN เป็นราคาที่จะแสดงบนแอปพลิเคชั่นโดยตรงและเป็นราคาที่ลูกค้าจะสั่งเข้ามา
  - ช่องทางการขายอื่นๆ จะเป็นช่องทางที่เอาไว้คีย์ข้อมูลแยกลงระบบ และไม่ได้ผูกกับแอปพลิเคชั่น Wongnai POS โดยตรง
 5. ตัวเลือก - ผูกตัวเลือกที่สร้างเอาไว้เรียบร้อยแล้ว

เมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ทางร้านค้ากด “บันทึก”

บริหารร้านง่าย ทุกที่ ทุกเวลา ดาวน์โหลด Wongnai POS Manager App คลิกเลย