6

วิธีตั้งแยกราคาตามช่องทางการขายด้วย Multi-Channel

วิธีแยกช่องทางการขายผ่าน Multi-Channel บนเครื่อง POS

ทางร้านจะเจอหน้าแยกราคาช่องทางการขายครั้งแรกในตอนที่ทางร้านเริ่มต้นเข้าสู่ระบบด้วย Wongnai Merchant App และหลังจากนั้นทางร้านสามารถเข้าสู่วิธีการปรับช่องทางการขายได้อีกครั้งโดยขั้นตอนดังนี้

  1. เข้าไปที่หัวข้อ “เมนูและโปรโมชัน”
  2. เลือกช่องทางการขาย

ราคาขายหน้าร้าน

เป็นราคาที่จะแสดงบนเครื่อง POS เวลาทางร้านต้องการคิดเงินหน้าร้านหรือซื้อกลับบ้าน

ราคา LINE MAN

เป็นราคาที่จะแสดงบนร้านค้าในแอปพลิเคชัน LINE MAN โดยตรง หากทางร้านมีการปรับหรือแก้ไขราคาในส่วนนี้ราคาที่ลูกค้าสั่งสินค้าผ่านเดลิเวอรีก็จะถูกปรับตามเช่นกัน

ราคาช่องทางการขายอื่นๆ

เป็นราคาที่เอาไว้ให้ทางร้าน ”คีย์ยอดขายช่องทางเหล่านี้ลงบนเครื่อง POS” ในตอนที่จะคีย์ข้อมูลแยกว่าจะเป็นยอด หน้าร้าน,ซื้อกลับบ้าน หรือ เดลิเวอรี

ไม่ใช่ราคาที่ถูกผูกกับแอปพลิเคชันโดยตรง

3.เลือกวิธีการปรับราคา

ทางร้านสามารถเลือกปรับราคาทั้งช่องทางที่ต้องการได้ในทีเดียวโดยการกดที่ช่องทางการขายที่ต้องการปรับและระบบจะแสดงผลให้เลือกว่าทางร้านต้องการปรับราคาในรูปแบบไหน

4.ตรวจสอบราคา

หลังจากปรับราคาเรียบร้อยแล้วให้ทางร้านตรวจสอบราคาอีกครั้งก่อนกดบันทึก โดยทางร้านสามารถเลือกจะปรับราคาทีล่ะเมนูได้โดยการแก้ไขที่ช่องราคาโดยตรงได้เลย

5.กดบันทึกราคา

บริหารร้านง่าย ทุกที่ ทุกเวลา ดาวน์โหลด Wongnai POS Manager App คลิกเลย